Lập dự toán công trình công nghiệp

lập dự toán công trình công nghiệp

Lập dự toán công trình công nghiệp mới nhất năm 2023 từ A -Z cho người mới bắt đầu. Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình công nghiệp nhà xưởng bạn cần lưu ý gồm những gì.?

Cơ sở lập dự toán công trình công nghiệp

1- Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng công trình

3.  Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng

4. Phụ lục V Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định bảng giá ca máy và thiết bị

5. THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6, Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP về phân loại công trình xây dựng

Các bước Lập dự toán công trình công nghiệp cho người mới bắt đầu

Bước 1: Nghiên cứu, kiểm tra thông tin bản vẽ thiết kế và tài liệu chỉ dẫn kèm theo. Yêu cầu người thiết kế làm rõ bản vẽ và các thuyết minh (nếu cần).

Bước 2: Lập bảng tính toán, đo bóc khối lượng công trình, hạng mục công trình

Bước 3: Bóc tách khối lượng dự toán trên cơ sở biện pháp thi công

Bước 4: Điều chỉnh giá Vật liệu, nhân công, Ca máy theo thời điểm hiện hành

Bước 5: Chọn hệ số chi phí xây lắp tương ứng công trình giao thông

Bước 6: Xác định tổng mức đầu tư xây dựng của dự án

Xác định bảng chi phí giá trị dự toán công trình công nghiệp

Bảng tổng hợp dự toán chi phí xây dựng

dự toán công trình thủy lợi năm 2023

Dự toán xây dựng công trình công nghiệp gồm các chi phí

I, Chi phí trực tiếp gồm

  • Chi phí vật liệu
  • Chi phí nhân công
  • Chi phí máy thi công

II, Chi phí gián tiếp gồm 

  • 1. Chi phí chung

Chi phí chung theo chi phí trực tiếp

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân với chi phí trực tiếp trong dự toán xây dựng. Định mức tỷ lệ phần trăm (%) chi phí chung được xác định theo chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt hướng dẫn tại Bảng 3.1 Phụ lục này.

Bảng 3.1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ TRỰC TIẾP

TT

Loại công trình thuộc dự án

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng)

≤ 15

≤ 50

≤ 100

≤ 300

≤ 500

≤ 750

≤1000

>1000

1

Công trình công nghiệp

6,2

6,0

5,6

5,3

5,1

5,0

4,9

4,6

2. Chi phí nhà tạm để ở và điều hành thi công

Bảng 3.3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ NHÀ TẠM ĐỂ Ở VÀ ĐIỀU HÀNH THI CÔNG

Đơn vị tính: %

STT

Loại công trình

Chi phí xây dựng trước thuế trong tổng mức đầu tư của dự án được duyệt (tỷ đồng)

≤ 15

≤ 100

≤ 500

≤ 1000

>1000

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

1

Công trình xây dựng theo tuyến

2,2

2,0

1,9

1,8

1,7

2

Công trình xây dựng còn lại

1,1

1,0

0,95

0,9

0,85

3. Chi phí một số công việc không xác định được khối lượng từ thiết kế

Bảng 3.4. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ MỘT SỐ CÔNG VIỆC KHÔNG XÁC ĐỊNH ĐƯỢC KHỐI LƯỢNG TỪ THIẾT KẾ

Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

TỶ LỆ (%)

[1]

[2]

[3]

1

Công trình dân dụng

2,5

2

Công trình công nghiệp

2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm thủy điện, hầm lò

6,5

3

Công trình giao thông

2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm giao thông

6,5

4

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

2,0

Riêng công tác xây dựng trong đường hầm

6,5

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

2,0

III, Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước được tính bằng tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp trong dự toán chi phí xây dựng.

Bảng 3.5: ĐỊNH MỨC THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

                                                                                                                           Đơn vị tính: %

STT

LOẠI CÔNG TRÌNH

THU NHẬP CHỊU THUẾ TÍNH TRƯỚC

1

Công trình dân dụng

5,5

2

Công trình công nghiệp

6,0

3

Công trình giao thông

6,0

4

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

5,5

5

Công trình hạ tầng kỹ thuật

5,5

6

Dự toán lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây dựng và lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

6,0

IV, Thuế Giá trị gia tăng

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất xem tại đây

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói TẠI ĐÂY

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638