Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu là gì ?

Các trường hợp hủy thầu năm 2024

Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu là gì ? Được quy định và căn cứ theo Điều nào khoản nào trong Luật Đấu thầu năm 2023. Bài viết này DuyDuToan.Com sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu chi tiết

Các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà thầu

Căn cứ Điều 17 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 các trường hợp hủy thầu gồm

1. Tất cả hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

2. Thay đổi về mục tiêu, phạm vi đầu tư trong quyết định đầu tư đã được phê duyệt làm thay đổi khối lượng công việc, tiêu chuẩn đánh giá đã ghi trong hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu;

3. Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không tuân thủ quy định của Luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến nhà thầu được lựa chọn không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu;

4. Nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm;

5. Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà thầu trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Gói thầu xây lắp vốn sự nghiệp dưới 1 tỷ đồng có được chỉ định thầu XEM TẠI ĐÂY

Trường hợp chỉ định thầu năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 Xem Tại đây

Xem thêm các bài viết liên quan So Sánh Luật đấu thầu năm 2023 và 2013 XEM TẠI ĐÂY

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền hệ Mr Duy 0965635638

09 hình thức lựa chọn nhà thầu theo Luật Đấu thầu 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638