Tính cước vận chuyển trong dự toán

tính cước vận chuyển ô tô cước thủ công

Tính cước vận chuyển trong dự toán mới nhất năm 2024. Xác định chi phí vận chuyển từ điểm mua về chân công trình thi công. Bài viết này cùng DuyDuToan.Com tìm hiểu cách tính cước căn cứ theo Thông tư 12/2021/TT-BXD và các văn bản của tỉnh Kèm theo nhé

Tính cước vận chuyển trong dự toán năm 2024

Cước vận chuyển của vật liệu từ điểm mua vận chuyển về chân công trình thi công được tính trên cơ sở của 4 loại cước sau

TỔNG CƯỚC VẬN CHUYỂN = CƯỚC Ô TÔ + CƯỚC THỦ CÔNG + CƯỚC SÔNG + CƯỚC BIỂN

Tuy nhiên Cước sông và cước biển thì hiện thời có một số tỉnh ban hành và hướng dẫn tính như: Kiên Giang, Đồng THáp, Bà Rịa Vũng Tàu,….

Tính cước chính thì gồm 2 loại là Cước ô tô và cước thủ công

Lập dự toán tại thời điểm hiện thời ta áp trên cơ sở căn cứ THông tư 12/2021/TT-BXD. Được ban hành 31/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021

Đối với những dự án công trình lập dự toán từ ngày 15/10/2021 trở đi. Thì ta phải áp dụng cơ sở căn cứ của Thông tư 12/2021

Tính cước vận chuyển bằng ô tô trong dự toán

Căn cứ Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng. ( Trang số 780 của Thông tư 12/2021/TT-BXD)

tính cước vận chuyển trong dự toán năm 2024
tính cước vận chuyển trong dự toán năm 2024

Cước vận chuyển được chia thành 4 cự ly: <=1km <=10km <=60km và >60km. Đối với cự ly vận chuyển >60km thì lấy định mức của <=60km x hệ số điều chỉnh là 0,95

Trong quá trình xác định giá vật liệu của Dự Toán thì chúng ta có 3 mốc giá

  • Giá gốc
  • Giá thông báo
  • Giá Hiện trường
tính cước vận chuyển vật liệu năm 2024
tính cước vận chuyển vật liệu năm 2024

Việc quan trọng là chúng ta phải tính được Giá Hiện trường = Giá thông báo + Tổng cước vận chuyển

VIDEO HƯỚNG DẪN TÍNH CƯỚC VẬN CHUYỂN Ô TÔ THEO THÔNG TƯ 12 XEM TẠI ĐÂY

03 yếu tố ảnh hướng đến quá trình tính cước vận chuyển bằng phương tiện ô tô là:

a, Cự ly vận chuyển 

b, Phương tiện vận chuyển

Ô tô tự đổ 7T , Ô tô tự đổ 10T, Ô tô tự đổ 12T, Ô tô tự đổ 22T

Ô tô thùng 7T, Ô tô thùng 12T, Ô tô thùng 20T

c, Loại đường vận chuyển  

gồm 6 loại đường khác nhau và quy định loại đường 3 đường chuẩn hệ số 1

Đường loại 1 hệ số k = 0,57

Đường loại 2 hệ số k = 0,68

Đường loại 3 hệ số k = 1

Đường loại 4 hệ số k = 1,35

Đường loại 5 hệ số k = 1,5

Đường loại 6 hệ số k = 1,8

Tính cước vận chuyển bằng thủ công

Tính cước vận chuyển bằng thủ công cũng áp dụng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

tính cước vận chuyển thủ công trong dự toán
tính cước vận chuyển thủ công trong dự toán

Cước vận chuyển thủ công phụ thuộc vào các yếu tố sau:

a, Cự ly vận chuyển ( không tính quá 300m)

b, Giá nhân công tính vận chuyển

c, Độ dốc và loại địa hình

Định mức vận chuyển được xây dựng trong điều kiện độ dốc ≤ 70, đường không trơn, không lây lún. Gặp đường dốc, đường gồ ghề, lởm chởm, đường trơn, lây lún thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh tại bảng sau:

Stt Địa hình cho công tác vận chuyển thủ công Hệ số
1 Đường độ dốc ≤ 100 1,20
2 Đường độ dốc ≤ 150 1,35
3 Đường độ dốc ≤ 200 1,70
4 Đường độ dốc ≤ 250 2,00
5 Đường độ dốc ≤ 300 2,50
6 Đường gồ ghề, lởm chởm 1,50
7 Đường trơn, lây lún 2,50

Xem thêm các bài viết liên quan

Những sai sót khi lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Các trường hợp chênh lệch Dự toán Dự thầu XEM TẠI ĐÂY

Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Chi tiết Hướng dẫn xác định Tổng mức đầu tư năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Xem video tham khảo  Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638