File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT

File excel thí nghiệm điện 05/2023/tt-bct

Tải file Excel Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT ngày 16 tháng 3 năm 2023. Định mức trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 22/12/2022. Ban hành bộ định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp

Tải file Excel Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT

Tải file Excel Định mức thí nghiệm Điện năm 2023 05/2023/TT-BCT

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

file excel định mức thí nghiệm điện 05/2023/tt-bct

Bộ định mức thí nghiệm điện dường dây và trạm biến áp được gồm 9 chương:

Chương I: Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp lực

Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện

Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất

Chương IV: Thí nghiệm rơle bảo về và tự động điện

Chương V: Thí nghiệm thiết bị đo lường điện

Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt

Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường,  rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu

Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hóa

Chương IX: Công tác tổ hợp phục vụ thí nghiệm

Chi tiết xem video tại đây

File Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT

Định mức dự toán chuyên ngành thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp là định mức kinh tế – kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động và máy thi công trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện chuyên ngành từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc một chỉ tiêu thí nghiệm điện các công trình

Căn cứ xây dựng Thông tư 05/2023/TT-BCT Định mức điện và trạm biến áp gồm

– Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014

– Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2020

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Nghị định 96/2022/NĐ-CP ngày 29/11/2022 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương

Hiệu lực áp dụng từ ngày 08 tháng 05 năm 2023 TẢI VỀ TẠI ĐÂY

Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT
Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT

 

Hướng dẫn áp dụng Định mức thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT

Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo mở rộng đang được đấu nối vào lưới điện thì hao phí nhân công được nhân hệ số 1,1

Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các bảng mức của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường role bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, hao phí nhân công nhân với hệ số 0,8

Hiệu lực áp dụng từ ngày 8/5/2023

File Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

File Excel dự toán Định mức Trạm biến áp đường dây tải điện theo Thông tư 36/TT-BCT của Bộ Công thương

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File excel định mức điện 36/2022/tt-bct

Video hướng dẫn lập dự toán Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638