Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD

Tải file Excel thông tư 12/2021/tt-bxd

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021. Làm cơ sở để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ

Tải file Excel Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD
Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD

Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Định mức chi phí quản lý dự án theo Thông tư 12/2021/tt-bxd thay thế Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng. Ban hành ngày 31/8/2021 và có hiệu lực từ ngày 15/10/2021

So sánh định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng thay thế

  1. Thông tư 10/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng  ban hành định mức xây dựng
  2. Thông tư 16/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 26/12/2019; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng
  3. phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ Xây dựng

Như các bạn thấy Thông tư 12/2021/TT-BXD của bộ xây dựng ban hành mới gộp định mức 10/2019/TT-BXD và Thông tư 02/2020/TT-BXD và Thông tư 16/2019/TT-BXD ban hành vào chung trong thông tư mới này

Điểm mới Định mức Chi phí quản lý dự án Thông tư 12/2021/tt-bxd

Điểm mới tập định mức thông tư 12/2021/tt-bxd là định mức quản lý dự án đã tăng lên so với thông tư 16/2019/tt-bxd

Cụ thể đi vào chi phi quản dự án của công trình dân dụng <= 10 tỷ đồng:

  • Thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng tăng lên là 3,446 %
  • Thông tư 16/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng là 3,282%

Tương tự chúng ta cũng đều được tăng tỷ lệ % cho các công trình còn lại

1, Công trình công nghiệp

2, công trình giao thông

3, Công trình hạ tầng kỹ thuật

4, Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tải file excel định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD Bộ xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD ban hành định mức xây dựng ngày 31/8/2021 của Bộ xây dựng. Bộ định mức gồm có Phần Xây dựng, Lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Hướng dẫn Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/2/2021 về quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng

Mẫu dự toán Chi phí khảo sát xây dựng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hàng ngày 31/8/2021 Xem Tại đây

Mẫu dự toán khảo sát thông tư 11/2021/tt-bxd

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2023 mới nhất

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

– Chi phí xây dựng;

– Chi phí thiết bị;

– Chi phí quản lý dự án;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

– Chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

Đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng, tổng mức đầu tư xây dựng là dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 8 của Nghị định 32/2015/NĐ-CP này và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (nếu có). CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn xác định lập tổng mức đầu tư năm 2023

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638