Tính đơn giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Tính đơn giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Tính đơn giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 15/10/2021. Phương pháp xác định đơn giá nhân công từ mức lương nhân công bình quân mà các tỉnh thành phố ban hành. Căn cứ theo hướng dẫn theo hình thức nội suy từ mức lương nhân công thợ 3,5/7

Tính đơn giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Để xác định và tính đơn giá nhân công xây dựng ta cần lưu ý 3 mục sau:

1, Bảng 4.1 Thông tư 13/2021/TT-BXD Phân nhóm nhân công xây dựng

2, Bảng 4.2 Thông tư 13/2021/TT-BXD Khung Mức lương nhân công bình quân

3, Bảng 4.3 Thông tư 13/2021/TT-BXD Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng

1, Phân nhóm nhân công xây dựng

Nhân công xây dựng được chia thành 4 nhóm I II III IV theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Thay thế Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng gồm 11 nhóm

 Chuyển đổi đơn giá nhân công xây dựng

1. Đơn giá nhân công của nhóm I: giữ nguyên đơn giá nhân công nhóm 1 đã công bố.

2. Đơn giá nhân công của nhóm II: xác định bằng bình quân số học của đơn giá nhân công các nhóm 2, 3, 4, 5 và 11 đã công bố.

3. Đơn giá nhân công của nhóm III: xác định bằng đơn giá nhân công nhóm 6 đã công bố.

4. Đơn giá nhân công của nhóm IV: xác định bằng bình quân số học đơn giá nhân công các nhóm 7, 8, 9 và 10 đã công bố.

5. Đơn giá nhân công của các nhóm nhân công thuộc nhóm nhân công khác (gồm: vận hành tàu, thuyền, thợ lặn, kỹ sư, nghệ nhân): xác định bằng đơn giá nhân công tương ứng đã công bố.

Danh mục nhóm nhân công xây dựng
Danh mục nhóm nhân công xây dựng

Ghi chú:

– Đối với các công tác xây dựng thuộc một số các công trình chuyên ngành, đặc thù thì thực hiện theo hướng dẫn, quy định của ngành.

– Đối với các nhóm: Thuyền trưởng, thuyền phó; Thủy thủ, thợ máy; Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông; Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển thuộc nhóm Vận hành tàu, thuyền (Bảng 4.1) được xem như là các nhóm nhân công cần thực hiện khảo sát, xác định (GNCXD) tại công thức (4.1) Phụ lục này.

2, Khung Mức lương nhân công bình quân

Căn cứ Bảng 4.2 Trang số 42 của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bộ xây dựng ban hành mức lương nhân công bình quân thợ 3,5/7 của các vùng I II III IV. Khi về đến các tỉnh thành phố sẽ ban hành mức lương chính xác nằm trong khoảng lương mà bộ xây dựng ban hành

Ví dụ Quyết định 973/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2024 mới nhất Sở Xây dựng XEM TẠI ĐÂY

khung đơn giá nhân công bình quân
khung đơn giá nhân công bình quân

3, Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công xây dựng

Căn cứ Bảng 4.3 Trang số 43 của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Hệ số cấp bậc đơn giá nhân công được ban hành cho các bậc thợ 1 2 3 4 5 6 7

Nếu bạn cần tính hệ số lương thợ bậc 3,5/7 =( 3,0/7+4,0/7)/2 . Thợ bậc lẻ 1,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5  là bậc thợ bình quân 2 thợ bậc chẵn liền kề

hệ số cấp bậc lương nhân công năm 2024
hệ số cấp bậc lương nhân công năm 2024

Video hướng dẫn tính đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Xem thêm các bài viết liên quan

Công tác đào móng trong dự toán XEM TẠI ĐÂY

Những sai sót khi lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Các trường hợp chênh lệch Dự toán Dự thầu XEM TẠI ĐÂY

Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Chi tiết Hướng dẫn xác định Tổng mức đầu tư năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638