Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 mới nhất. Tổng hợp đơn giá khảo sát xây dựng năm 2023. Cập nhật áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023 theo thông tư 12/2021/tt-bxd của bộ xây dựng. Làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2023

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023

Các tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình mới nhất năm 2023 gồm:

1, Ngày 16/01/2023 thành phố ban hành Đơn giá xây dựng Hà Nội năm 2023 Quyết định 381/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

2, Ngày 16/012023 Đơn giá xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

3, Ngày 31/01/2023 Đơn giá xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

4, Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 được ban hành Quyết định 380/QĐ-UBND ngày 16/1/2023 XEM TẠI ĐÂY

5, Ngày 22/12/2022 tỉnh công bố Quyết định 2150/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hậu Giang năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

6, Ngày 22/12/2022 Đơn giá xây dựng tỉnh Tiền Giang năm 2023 Quyết định số 3670/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

7, Ngày 15/12/2022 tỉnh Hậu Giang công bố đơn giá xây dựng Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

8, Ngày 13/12/2022 Quyết định 1249/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị Bắc Giang năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

9, Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 XEM TẠI ĐÂY

11, Ngày 12/12/2022 tỉnh Nghệ An Đơn giá xây dựng công trình theo Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

12, Ngày 21/11/2022 tỉnh công bố Quyết định 2101/QĐ-UBND đơn giá dịch vụ công ích đô thị Hà Giang năm 2023 Xem Tại đây

13, Quyết định 4722/QĐ-UBND đơn giá xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2023 UBND tỉnh ban hành ngày 5/12/2022 XEM TẠI ĐÂY

14, Ngày 20/12/2022 Đơn giá xây dựng tỉnh Bến Tre năm 2023 Quyết định 2906/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

15, Ngày 9 tháng 01 năm 2023 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Đơn giá xây dựng Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 35/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

16, Ngày 18/01/2023 ban hành Đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 Quyết định 114/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá khảo sát 63 tỉnh thành năm 2023

1, Ngày 16/01/2023 Đơn giá khảo sát Hà Nội năm 2023 Quyết định 380/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

2, Ngày 31/01/2023 Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2023 Quyết định 38/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

3, Ngày 16/01/2023 Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Đắk Lắk năm 2023 Quyết định 03/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

4, Đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 Quyết định 48/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 XEM TẠI ĐÂY

5, Ngày 20/12/2022 Đơn giá khảo sát xây dựng Bến Tre năm 2023 Quyết định 2906/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

6, Ngày 15/12/2022 Đơn giá khảo sát tỉnh Hậu Giang Quyết định 2092/QĐ-UBND năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

7, Bộ Đơn giá khảo sát tỉnh Sơn La năm 2023 theo Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 9/12/2022 XEM TẠI ĐÂY

8, Ngày 12/12/2022 tỉnh Nghệ An đơn giá khảo sát công trình theo Quyết định 3925/QĐ-UBND năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

9, Ngày 12/12/2022 Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

10, Ngày 16/11/2022 Quyết định 1044/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Bình năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

11, Ngày 20/9/2022 Đơn giá sửa chữa tỉnh Đồng Nai năm 2023 theo Quyết định 39/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

12, Ngày 20/9/2022 Đơn giá khảo sát tỉnh Đồng Nai năm 2023 theo Quyết định 37/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

13, Ngày 5/10/2022 Đơn giá khảo sát tỉnh Phú Thọ năm 2023 Quyết định 2629/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

14, Ngày 27/9/2022 Đơn giá khảo sát tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Quyết định 3005/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

15, Ngày 28/9/2022 Đơn giá xây dựng tỉnh Hà Tĩnh Quyết định 1994/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

16, Bộ Đơn giá khảo sát thành phố Hải Phòng theo Quyết định 2595/QĐ-UBND ngày 10/8/2022 XEM TẠI ĐÂY

17, Đơn giá dịch vụ công ích tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 12/7/2022 XEM TẠI ĐÂY

18, Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022 theo Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 9/6/2022 XEM TẠI ĐÂY

19, Ngày 12/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá khảo sát tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

20, 15, Ngày 9 tháng 01 năm 2023 thành phố ban hành Đơn giá khảo sát Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 35/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn lập tiến độ thi công bằng Project 2016 

Chi tiết các bác bước thực hiện các bạn xem tại video dưới đây

Đăng kí để ủng hộ kênh Youtube Duy Dự Toán. Tham gia các khóa học trực tuyến 1 -1 Liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638