Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói

điều chỉnh thuế gtgt hợp đồng trọn gói

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói thự hiện như thế nào. Khi thực hiện hợp đồng trong giai đoạn năm 2022 và năm 2023. Nghị định 15/2022/NĐ-CP áp dụng giảm thuế 10% xuống 8% từ ngày 1/2/2022 đến ngày 31/12/2022. Từ ngày 1/1/2023 thuế GTGT áp dụng lại mốc là 10%

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói

Chi tiết câu hỏi:

Hợp đồng dịch vụ bảo vệ bên tôi là hợp đồng trọn gói được thực hiện từ tháng 8/2022 đến tháng 8/2023. Trong thời điểm năm 2022 áp dụng Nghị định số 15/2022/NĐ-CP thì áp dụng thuế suất 8%; Thời điểm làm thầu giá trị hợp đồng tính thuế suất 8% là 716.040.000đ (17 người x 3.510.000đ/người x12 tháng). Như vậy từ tháng 8/2022 đến tháng 12/2022 bên tôi sẽ thanh toán cho bên công ty là 59.670.000đ/ tháng (17 người x 3.510.000đ/người).

Đến tháng 01/2023 thuế suất áp dụng là 10%; Như vậy giá trị hợp đồng sẽ bị tăng lên mà hợp đồng theo hồ sơ thầu lại là hợp đồng trọn gói. ( không thay đổi được giá trị cũng như đơn giá)

Như vậy khi thanh toán qua kho bạc nhà nước, bên kho bạc không chấp nhận thanh toán giá trị cao hơn hay đơn giá thấp hơn trong hợp đồng mặc dù đã có phụ lục hợp đồng thay đổi.

Vì vậy hiện tại bên tôi chưa biết sẽ phải thanh toán như thế nào; Nếu ký phụ lục hợp đồng thì căn cứ theo hướng dẫn nào của Chính phủ ?

Rất mong Quý Bộ xem xét trả lời sớm giúp

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Mục 1.6 Chương VI Mẫu E-HSMT dịch vụ phi tư vấn một giai đoạn một túi hồ sơ ban hành kèm theo Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT, “Giá hợp đồng” là tổng số tiền ghi trong hợp đồng cho việc cung cấp dịch vụ. Giá hợp đồng đã bao gồm tất cả các chi phí về thuế, phí, lệ phí (nếu có). Theo hướng dẫn tại Mục 13 Chương này, việc điều chỉnh thuế thực hiện theo ĐKCT của hợp đồng.

Theo đó, đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn, việc điều chỉnh thuế thực hiện theo quy định tại hợp đồng đã ký. (kể cả đối với hợp đồng trọn gói)./.

Nguồn: www.mpi.gov.vn

Điều chỉnh thuế GTGT đối với hợp đồng trọn gói

Hướng dẫn điều chỉnh thuế giá GTGT đối với hợp đồng trọn gói theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP

Ngày 01/6/2022, Bộ Xây dựng đã có công văn 1933/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Thái Cường về việc điều chỉnh thuế GTGT đối với hợp đồng trọn gói.

Theo đó, Bộ Tài chính được Chính phủ giao hướng dẫn, giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP.

Khoản 11 Điều 1 Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng quy định:

Trường hợp khi Nhà nước thay đổi chính sách ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng, thì việc điều chỉnh hợp đồng chỉ được áp dụng cho phần công việc bị ảnh hưởng của sự thay đổi chính sách đó và việc điều chỉnh thực hiện theo quy định của cơ quan ban hành, hướng dẫn thực hiện chính sách”.

Trường hợp nêu tại văn bản số 13.04/VBHC-TC, Chủ đầu tư căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính và quy định nêu trên để thực hiện đúng quy định. Việc điều chỉnh hợp đồng (nếu có) thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan.

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm:
BXD_1933-BXD-KTXD_01062022_signed.pdf

Thuế Giá trị gia tăng năm 2022 và năm 2023 thay đổi và áp dụng như thế nào

Những công trình kéo dài từ năm 2021 đến năm 2024 thì thuế GTGT áp dụng như thế nào

Một số bài viết khác có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638