Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng bảng giá ca máy năm 2023 mới nhất của 63 tỉnh thành phố. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021. Hiệu lực Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2023

Tổng hợp Đơn giá nhân công xây dựng năm 2023 mới nhất

Một số tỉnh, thành phố đã ban hành đơn giá nhân công năm 2023. Hướng dẫn của Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

1, Ngày 19 tháng 12 năm 2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND đơn giá nhân công An Giang năm 2023 Xem Tại Đây

2, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Xem Tại Đây

3, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 388/QĐ-SXD ngày 26/12/2022 Xem Tại Đây

4, Đơn giá nhân công tỉnh Bình Dương năm 2023 theo Quyết định 5720/QĐ-SXD ngày 30 tháng 12 năm 2022 Xem tại Đây

5, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 283/QĐ-SXD ngày 30/11/2022 Xem Tại Đây

6, Đơn giá nhân công xây dựng Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 3201/QĐ-SXD ngày 13/12/2022 Xem Tại Đây

7, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 Xem Tại Đây

8, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Đồng Tháp năm 2023 theo Quyết định 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Xem Tại Đây

9, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 2/12/2022 Xem Tại đây

10, Ngày 15/9/2022 Hậu Giang đơn giá nhân công Quyết định 84/QĐ-SXD Xem Tại Đây

11, Đơn giá nhân công TP Hồ Chí Minh năm 2022 theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 Xem Tại Đây

12, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Bình Quyết định 01/QĐ-SXD ngày 3/1/2023 Xem Tại Đây

13, Ngày 12/12/2022 Quyết định 1406/QĐ-UBND đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Ngãi  Xem Tại Đây

14, Đơn giá nhân công tỉnh Sóc Trăng Quyết định 110/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Xem Tại Đây

15, Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD tỉnh Thái Bình Quyết định số 29/QĐ-SXD Xem Tại Đây

16, Đơn giá nhân công Tiền Giang theo Quyết định 411/QĐ-SXD ngày 31/10/2022 Xem Tại Đây

17, Đơn giá nhân công tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 03/QĐ-SXD ngày 4/1/2023 Xem Tại Đây

18, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 XEM TẠI Đây

19, Quyết định 934/QĐ-SXD Đơn giá nhân công Hà Nội năm 2023 ngày 30/12/2022 Xem Tại Đây

20. Quyết định 52/sxd-qlxd đơn giá nhân công tỉnh Kon Tum năm 2023 Xem Tại Đây

21, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Yên Bái năm 2023 theo Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 10/01/2023 XEM TẠI ĐÂY

22, Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bình Phước năm 2023 theo Quyết định số 1061/QĐ-SXD ngày 19/4/2023 Xem Tại đây

Tổng hợp Bảng giá ca máy các tỉnh thành phố năm 2023

1, Ngày 19/12/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 3061/QĐ-UBND Bảng giá ca máy tỉnh An Giang năm 2023 Xem Tại Đây

2, Bảng giá ca máy tỉnh Bạc Liêu năm 2023 theo Quyết định 99/QĐ-SXD ngày 12/12/2022 Xem Tại Đây

3, Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Giang năm 2023 theo Quyết định số 399/QĐ-SXD ngày 29/12/2022 Xem Tại Đây

5, Bảng giá ca máy tỉnh Bình Thuận năm 2022 theo Quyết định 284/QĐ-SXD ngày 30/11/2022 Xem Tại Đây

6, Bảng giá ca máy Đà Nẵng năm 2023 Quyết định 3200/QĐ-SXD ngày 13/12/2022 Xem Tại Đây

7, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Nai năm 2022 theo Quyết định 218/QĐ-SXD ngày 23/11/2022 Xem Tại Đây

8, Bảng giá ca máy tỉnh Đồng Tháp năm 2023 theo Quyết định 514/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 Xem Tại Đây

9, Bảng giá ca máy tỉnh Hà Giang năm 2022 theo Quyết định 285/QĐ-SXD ngày 2/12/2022 Xem Tại đây

10, Bảng giá ca máy tỉnh Nghệ An năm 2022 theo Quyết định 3925/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 Xem Tại đây

11, Bảng giá ca máy TP Hồ Chí Minh năm 2022 theo Quyết định 2188/QĐ-SXD-KTXD ngày 21/11/2022 Xem Tại Đây

12, Bảng giá ca máy tỉnh Quảng Bình Quyết định 02/QĐ-SXD ngày 3/1/2023 Xem Tại Đây

13, Tiền Giang áp dụng Bảng giá ca máy Quyết định 469/QĐ-SXD. Ngày 22 tháng 12 năm 2022 Xem Tại Đây

15, Ngày 13 tháng 01 năm 2023 SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình Quyết định số 30/QĐ-SXD Xem Tại Đây

16, Bảng giá ca máy tỉnh Tiền Giang theo Quyết định 412/QĐ-SXD ngày 31/10/2022 Xem Tại Đây

17, Bảng giá ca máy tỉnh Tuyên Quang năm 2023 Quyết định 04/QĐ-SXD ngày 06 tháng 01 năm 2023 Xem Tại Đây

18, Bảng giá ca máy tỉnh Lạng Sơn năm 2023 theo Quyết định 12/QĐ-SXD ngày 15/01/2023 XEM TẠI Đây

19, Bảng tính giá ca máy thiết bị Hà Nội năm 2023 theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 XEm Tại Đây

20, Bảng giá ca máy tỉnh Kon Tum năm 2023 ban hành theo Quyết định 52/SXD-QLXD ngày 11/01/2023 XEm TẠI ĐÂY

21, Bảng giá ca máy tỉnh Yên Bái năm 2023 Quyết định 11/QĐ-SXD ngày 12/1/2023 XEM TẠI ĐÂY

22, Bảng tính giá ca máy tỉnh Bình Phước năm 2023 Quyết định 1061/qđ-sxd ngày 19/4/2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Trên đây là tạm thời đơn giá nhân công năm 2021 của các tỉnh thành phố đang ban hành hướng dẫn thông tư 13/2021/TT-BXD của BXD

Trong thời gian tới các tỉnh, thành phố cũng sẽ đều ban hành để hướng dẫn chi tiết. Các bạn chú ý theo dõi để cập nhật trong quá trình lập dự toán xây dựng cho phù hợp

Cơ sở lập dự toán xây dựng công trình năm 2023

1. Tập định mức xây dựng theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

2. Áp dụng đơn giá nhân công theo Văn bản  hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

3. Bảng giá ca máy thiết bị thi công theo hướng dẫn cho Thông tư 13/2021/TT-BXD

Quyết toán khối lượng phát sinh phụ lục 03c Nghị định 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ Xem Tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta liên hệ Mr Duy 0965635638. Tải về và trải nghiệm với Phần mềm dự toán Eta 2022

Video hướng dẫn chi tiết TẠI ĐÂY

Một số bài viết khác có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638