LỚP HỌC DỰ TOÁN ONLINE NĂM 2023

học dự toán online năm 2023

LỚP HỌC DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH ONLINE NĂM 2023

KHóa học dự toán Online năm 2023 mới nhất có những gì ? Để học và lập dự toán Online cơ bản đến nâng cao các bạn cần nắm bắt nền tảng cơ sở sau

Chúng tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm trong việc đào tạo để các kỹ sư xây dựng làm được các bộ hồ sơ Dự toán, Đấu thầu, Quyết toán và Lập tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Để thuận tiện hơn cho việc học tập, nghiên cứu nhằm áp dụng ngay vào công việc thực tế, chúng tôi đã triển khai xây dựng Hệ thống các video Dự toán công trình một cách công phu, thể hiện đầy đủ toàn bộ nội dung của các khóa học ngoài đời thực mà chúng tôi đã triển khai rất thành công trong hơn 11 năm qua.

1. KHÓA HỌC DỰ TOÁN ONLINE NĂM 2023

Xem toàn bộ các VIDEO học dự toán công trình online TẠI ĐÂY:

https://youtube.com/playlist?list=PLYfo4uXwOjg4oIbkNvry62LmxOG6VGliW

CÁC BÀI HỌC DỰ TOÁN

Cơ sở lập dự toán mới nhất năm 2022 . Hướng dẫn lập dự toán xây dựng theo Thông tư, nghị định, định mức mới nhất của Bộ Xây dựng Giáo trình khóa học lập dự toán theo tập định mức thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ xây dựng ban hành ngày 31/8/2021/tt-bxd có hiệu lực ngày 15/10/2021 Thông tư định mức 12/2021/tt-bxd thay thế tập định mức thông tư 10/2019/tt-bxd của Bộ xây dựng

Buổi 1: Hệ thống cơ sở lập dự toán theo Định mức Thông tư 12/2021/tt/bxd https://youtu.be/RXLkAWltMOU

Buổi 2: Nhập liệu tiên lượng và đo bóc khối lượng công trình https://youtu.be/NiOPpbQX0nU

Buổi 3: Xác định giá vật liệu và tính cước vận chuyển tới chân công trình https://youtu.be/D9z-b2dbARk

Buổi 4: Tính giá nhân công xây dựng theo Thông tư 13/2021/tt-bxd https://youtu.be/MuNrzdn32ts

Buổi 5: Tính giá ca máy thiết bị thi công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd https://youtu.be/ki9FbuP_OM4

Buổi 6: Xác định giá trị dự toán và dự thầu theo Thông tư 11/2021/tt-bxd https://youtu.be/iiJEAdKwFwA

Buổi 7: Xác định tổng mức đầu tư theo thông tư 11/2021/tt-bxd https://youtu.be/DfZMzXuaiX4

Buổi 9: CÁC BƯỚC THẨM TRA DỰ TOÁN mới nhất năm 2022 | Duy Dự Toán https://youtu.be/7TnwW5-MGZ4

Học dự toán công trình dân dụng XEM TẠI ĐÂY

 

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

 

Gọi điện thoại
0965.635.638