Category Archives: Tin Tức Xây dựng

Tin tức xây dựng mới nhất

Cập nhật Thông tư nghị định đơn giá mới nhất của 63 Tỉnh Thành phố

Duy Dự Toán chia sẻ tổng hợp đơn giá xây dựng đơn giá nhân công bảng giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố và chuyên ngành viễn thông, trạm biến áp đường dây tải điện….

 

Gọi điện thoại
0965.635.638