Đơn giá lắp đặt tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND

Đơn giá lắp đặt tỉnh Bạc Liêu năm 2024

Đơn giá lắp đặt tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 17/01/2024. Bảng giá ca máy thiết bị Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2023 ban hành theo Quyết định 91/QĐ-SXD ngày 27/12/2023; Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bạc Liêu năm 2024

Đơn giá lắp đặt tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND

Căn cứ ban hành đơn giá xây dựng công trình Bạc Liêu năm 2024

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 12/12/2022 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành nhân công và ca máy

3. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

4. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

File Bộ Đơn giá lắp đặt tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND

Ngày 17/01/2024 UBND tỉnh ban hành Quyết định 10/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Bạc Liêu gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu XEM TẠI ĐÂY

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Bạc Liêu

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Bạc Liêu QUyết định 48/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Bạc Liêu

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Bạc Liêu

6. Đơn giá lắp đặt máy và thiết bị công nghệ tỉnh Bạc Liêu

Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND
Đơn giá xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 10/QĐ-UBND

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Bạc Liêu

Vùng III:  Thị xã Giá Rai, huyện Hòa Bình

Vùng IV: Các huyện Hồng Dân, Phước Long, Vĩnh Lợi, Đông Hải

Thay thế Quyết định 91/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu ngày 27/12/2023 XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Bạc Liêu năm 2024 Quyết định 91/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bạc Liêu năm 2024 theo Quyết định 91/QĐ-SXD ngày 27/12/2023. XEM TẠI ĐÂY 

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bạc Liêu bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 99/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định 91/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công Bạc Liêu xem tại đây

Quyết định 91/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2024

Quyết định 91/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Bạc Liêu năm 2024

 

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ full bộ đơn giá nhân công và ca máy tỉnh Bạc Liêu mới nhất năm 2022. Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bạc Liêu liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán
Gọi điện thoại
0965.635.638