Công tác đào móng trong dự toán

công tác đào đắp đất trong dự toán

Những lưu ý khi triển khai công tác đào móng trong dự toán mới nhất năm 2024. Cùng DuyDuToan.Com tìm hiểu về công tác đào đào đắp đất với các biện pháp thi công tại bài viết này

Công tác đào móng trong dự toán

Khi triển khai công tác đào móng trong dự toán xây dựng công trình chúng ta có 2 biện pháp thi công

  • Biện pháp thi công thủ công

+ Cấp I II III IV  ( trang số 152 Bảng 0.4 Thông tư 12/2021/TT-BXD )

+ Địa hình thi công ( kích thước móng chiều rộng và chiều sâu )

  • Biện pháp thi công bằng máy

+ Cấp I II III IV  ( trang số 152 Bảng 0.4 Thông tư 12/2021/TT-BXD )

+ Địa hình thi công ( kích thước móng chiều rộng và chiều sâu )

+ Loại máy đào 0,4m3 0,8m3 1,25m3 1,6m3 2,3m3

Công tác đào móng bằng thủ công

Công tác đào móng bằng thủ công sẽ phụ thuộc vào 2 yếu tố là cấp đất và kích thước móng

Công tác đào móng trong dự toán
Công tác đào móng trong dự toán

Cấp đất I II III IV của Dự toán được quy định chi tiết tại Bảng 0.4 trang số 152 của Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Đối với cấp đất từ cấp I => cấp IV thì độ cứng của đất tăng dẫn tới định mức hao phí nhân công tăng lên . Đơn giá của công tác sẽ tăng lên

Ví dụ đào móng chiều rộng <=3m, sâu <=1m. Định mức hao phí nhân công thợ 3,0/7 tăng từ 0,56 => 1,93

+ Đối với kích thước móng, Khi chiều sâu của móng tăng lên. Điều kiện thi công sẽ khó khăn phức tạp hơn => Hao phí nhân công tăng lên => Đơn giá của công tác tăng lên

Ví dụ đào móng chiều rộng <=3m, sâu <=1m <=2m <=3m >3m cho đất cấp III. Định mức hao phí nhân công thợ 3,0/7 tăng từ 1,24 => 1,49

Công tác đào móng bằng máy đào

2 yếu tố này tương tự như thi công bằng thủ công cũng tăng khi cấp đất và chiều sâu của móng tăng lên

+ Cấp I II III IV  ( trang số 152 Bảng 0.4 Thông tư 12/2021/TT-BXD )

+ Địa hình thi công ( kích thước móng chiều rộng và chiều sâu )

Ngoài 2 yếu tố trên công tác đào móng bằng máy ảnh hưởng thêm của loại máy chúng ta có máy đào 0,4m3 0,8m3 1,25m3 1,6m3 2,3m3. Giá trị ca máy tăng lên khi loại máy tăng lên. Tuy nhiên khi triển khai dự toán toán đối công tác đào móng bằng máy cho 100m3 thì giá trị công việc lại khác nhau hoàn toàn

Máy đào 0,4m3 có giá trị công tác cao nhất. Máy nhỏ số lần thi công nhiều mất. nên khi tính giá trị công việc lại là nhiều tiền nhất

Máy đào 1,25m3 là máy có giá trị công tác thấp nhất.

công tác đào móng bằng máy
công tác đào móng bằng máy

Lưu ý Công tác đào móng trong dự toán

Đối với công tác đào móng bằng máy đào .

Thành phần công việc: Đào đất bằng máy đào đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Công tác đào móng bằng máy đã có hao phí nhân công để phục vụ cho việc sửa và hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Muốn áp dụng công tác đào móng bằng thủ công phải chứng minh được vị trí thi công không thể tiếp cận được bằng máy

đào móng bằng thủ công
đào móng bằng thủ công

Được quy định chi tiết tại Chương II Trang số 165 Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng 

Video hướng dẫn chi tiết công tác đào đắp đất trong dự toán xem tại đây

Xem thêm các bài viết liên quan

Những sai sót khi lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Các trường hợp chênh lệch Dự toán Dự thầu XEM TẠI ĐÂY

Các bước thẩm tra dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Chi tiết Hướng dẫn xác định Tổng mức đầu tư năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638