Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP

điểm mới nghị định 35/2023/nđ-cp

Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 20 tháng 6 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một loạt các Nghị định về lĩnh vực xây dựng như sau:

1.Nghị định số 37/2010/NĐ-CP của Chính phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị.

2. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

3. Nghị định số 11/2013/NĐ-CP điều chỉnh các hoạt động liên quan đến việc đầu tư phát triển đô thị

4. Nghị định số 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

5. Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ: Về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

6. Nghị định số 69/2021/NĐ-CP  Về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thuộc diện quy định tại Điều 110 của Luật Nhà ở

7. Nghị định số 62/2016/NĐ-CP Quy định về điều kiện hoạt động giám định tư pháp xây dựng và thí nghiệm chuyên ngành xây dựng

8. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng

9. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP  Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

10. Nghị định số 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng

11. Nghị định số 15/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng

12. Nghị định số 42/2009/NĐ-CP của Chính phủ: Về việc phân loại đô thị

13. Nghị định số 02/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản

14. NGhị định số 85/2020/NĐ-CP  Quy định chi tiết một số điều của Luật Kiến trúc

So sánh điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP
Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định 06/2021/NĐ-CP Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Nghị định số 35/2023/NĐ-CP Chính phủ ngày 20/6/2023

Hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Link tải bản đính chín mình để cuối bài viết

Xem nhiều video phân tích chi tiết hơn trên Youtube Duy Dự Toán

 

Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính phủ
Nghị định 35/2023/NĐ-CP chính phủ

TẠM ỨNG VỐN NĂM 2023 Nghị Định 35/2023/NĐ-CP của Chính phủ

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ

  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Mức tạm ứng, số lần tạm ứng, thời điểm tạm ứng, mức thu hồi tạm ứng qua các lần thanh toán phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu để bên nhận thầu làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất và phải được các bên thỏa thuận cụ thể, ghi trong hợp đồng theo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tiến độ thực hiện hợp đồng.”.

  1. Sửa đổi, bổ sung đoạn đầu của khoản 5 Điều 18 như sau:

“5. Mức tạm ứng hợp đồng không được vượt quá 30% giá trị hợp đồng tại thời điểm kết (bao gồm cả dự phòng nếu có). Trường hợp cần tạm ứng với mức cao hơn phải được người quyết định đầu tư cho phép. Đối với dự án mà người quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ, việc quyết định mức tạm ứng cao hơn do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định; mức tạm ứng tối thiểu được quy định như sau:”.

Video phân tích Một số điểm mới Nghị định 35/2023/NĐ-CP

Nội dung nghị định sửa đổi, bổ sung và bãi bổ một số nội dung tại các Nghị định dưới đây:

BẢN ĐÍNH CHÍNH Link tải Nghị định 35/2023/NĐ-CP TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp công bố giá vật liệu xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh thuế GTGT từ 8% lên 10% đối với hợp đồng trọn gói TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638