Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hải Dương năm 2024

Cơ sở lập dự toán tỉnh Hải Dương năm 2024

Cơ sở ban hành đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý đầu tư xây dựng

Tải file Quyết định 114/QĐ-UBND Đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Hải Dương được chia thành các phần

Bộ đơn giá phần xây dựng

Bộ đơn giá phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật công trình

File quyết định 114/QĐ-UBND bộ đơn giá tỉnh Hải Dương XEM TẠI ĐÂY

Đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 quyết định 114/qđ-ubnd

Đơn giá xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023

Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2023

Căn cứ Văn bản 1689/SXD-QLN ngày 03/11/2021 của Sở Xây dựng Hải Dương

Theo đó Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2023 sẽ chia làm 3 khu vực

  • Vùng II : Thành phố Hải Dương
  • Vùng III : Thành phố Chí Linh; Thị xã Kinh Môn và các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Tứ Kỳ
  • Vùng IV : Các huyện Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện

Nội dung Đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương theo Quyết định 1689/SXD-QLN xem Tại đây

đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2023

đơn giá nhân công tỉnh Hải Dương năm 2023

Bảng giá ca máy Hải Dương năm 2023 Quyết định 1888/SXD-QLN

Thay thế Bảng giá ca máy thiết bị Hải Dương năm 2023 theo Quyết định 1888/SXD-QLN ngày 31/11/2022

Bảng giá ca máy ban hành chia làm 3 khu vực :

Vùng II : Thành phố Hải Dương

Vùng III : Thành phố Chí Linh; Thị xã Kinh Môn và các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Kim Thành, Nam Sách, Tứ Kỳ

Vùng IV : Các huyện Ninh Giang, Thanh Hà, Thanh Miện

Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn Số điện thoại hỗ trợ phần mềm dự toán Eta Hotline 0965635638

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Hải Dương năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Hải Dương năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 114/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán
Gọi điện thoại
0965.635.638