Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Cơ sở lập dự toán tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 549/QĐ-UBND ngày 22/12/2021

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Bắc Ninh năm 2024

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Tải file Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bắc Ninh năm 2024

1. Đơn giá xây dựng công trình Bắc Ninh

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình Bắc Ninh

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình Bắc Ninh

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng Bắc Ninh

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng Bắc Ninh

Quyết định số 391/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định số 391/QĐ-UBND áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Thành phố Bắc Ninh

– Thị xã Từ Sơn

– Các huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Thuận Thành, Gia Bình, Lương Tài

Đơn giá nhân công xây dựng công bố sử dụng để quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm;

Đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Bắc Ninh theo Quyết định 391/QĐ-UBND Xem tại đây

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh quyết định 486/QĐ-UBND

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 15/10/2021.

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Bắc Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 14/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 391/QĐ-UBND hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Bảng giá ca máy tỉnh Bắc Ninh quyết định 486/QĐ-UBND ngày 26/11/2021 Xem Tại đây

Nội dung Quyết định số 594/QĐ-UBND ban hành đơn giá nhân công tỉnh Bắc Ninh năm 2021 xem tại đây

đơn giá xây dựng tỉnh bắc ninh năm 2022

đơn giá xây dựng tỉnh bắc ninh năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638. Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật bộ đơn giá mới nhất tỉnh Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Bắc Ninh liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh bắc ninh năm 2022

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Bắc Ninh năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Bắc Ninh năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 391/QĐ-UBND tỉnh Bắc Ninh

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán
Gọi điện thoại
0965.635.638