Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2024 mới nhất Sở Xây dựng. Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2024 Sở xây dựng ngày 15/01/2024. Quyết định 01/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2024 Sở xây dựng ban hành ngày 12 tháng 01 năm 2024. Thay thế Quyết định số 29/QĐ-SXD công bố đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2023

Cơ sở lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2024

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Thái Bình năm 2024

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Áp dụng Quyết định 01/QĐ-SXD đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2024

Đơn giá nhân công Thái Bình được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Đơn giá nhân công ban hành được chia thành 2 khu vực áp dụng

Khu vực I: Thành phố Thái Bình

Khu vực II: Các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Kiến Xương, Quỳnh Phụ, Thái Thụy, Tiền Hải, Vũ Thư

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với khung đơn giá nhân công, nhóm nhân công, hệ số cấp bậc nhân, phương pháp tính nhân công phù hợp với Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Tải file Quyết định 01/QĐ-SXD đơn giá nhân công THái Bình năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Quyết định 01/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2024
Quyết định 01/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Thái Bình năm 2024

Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2024 Quyết định 02/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công Thái Bình năm 2024 theo Quyết định số 02/QĐ-SXD. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Căn cứ xác định giá ca máy Thái bình gồm

Định mức chi phí theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

Quyết định số 01/QĐ-SXD hướng dẫn xác định nhân công lái máy

Bảng giá nhiên liệu Xăng Diesel, Điện trong bảng giá ca máy

+ Giá Điện ( bình quân ): 2.006,76 đồng/Kwh

+ Xăng RON 92 : 19.636 đồng/ lít

+ Dầu Diesel ( 0,05S) : 18.336 đồng/lít

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ
Xăng Ron 92 đ/lít 1,02
Dầu Diezel đ/lít 1,03
Điện đ/kWh 1,05

Chi tiết Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình XEM TẠI ĐÂY

Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2024
Quyết định 02/QĐ-SXD Bảng giá ca máy tỉnh Thái Bình năm 2024

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Thái Bình liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn Lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2024

Các bước lập dự toán xây dựng tỉnh Thái Bình năm 2024 gồm

+ Bước 1: Áp dụng cơ sở định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 2: Bóc tách khối lượng đầu mục công tác

+ Bước 3: Xác định và điều chỉnh giá vật liệu + Tính cước vận chuyển

+ Bước 4: Xác  định giá nhân công theo Quyết định 01/QĐ-SXD tỉnh Thái Bình

+ Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

( Áp giá nhiên liệu Xăng, Dầu Diesel, Điện theo thời điểm lập dự toán )

+ Bước 6: Xác định giá trị DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Phân loại công trình để điều chỉnh hệ số chi phí xây lắp theo Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

+ Bước 7: Tính Tổng mức đầu tư xây dựng

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công năm 2024 của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn lập dự toán tỉnh Thái Bình năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2024 của 63 tỉnh Tp XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
+ Youtube: Duy Dự Toán
Gọi điện thoại
0965.635.638