Tải file Excel Định mức Viễn thông 44/2020/TT-BTTTT

tải file excel định mức viễn thông 44 năm 2020

Tải file Excel Định mức Viễn thông 44/2020/TT-BTTTT của Bộ thông tin truyền thông. Được ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và Có hiệu lực ngày 01 tháng 3 năm 2021. Chi tiết nội dung file định mức xem tại bài viết dưới đây

Tải file Excel Định mức Viễn thông 44/2020/TT-BTTTT

Căn cứ xây dựng Thông tư 44/2020/TT-BTTT Định mức xây dựng công trình bưu chính viễn thông

– Luật xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014

– Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung năm 2020

– Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

– Nghị định 17/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017 của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin truyền thông

File Excel Định mức Viễn thông Thông tư 44/2020/TT-BTTT

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương TẠI ĐÂY

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File Excel dự toán Định mức công trình bưu chính viễn thông theo Thông tư 44/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông

file excel định mức viễn thông 44/2020/TT-BTTTT
file excel định mức viễn thông 44/2020/TT-BTTTT

Kết cấu định mức Viễn thông Thông tư 44/2020/TT-BTTTT 

Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:

Phần I : Hướng dẫn áp dụng

Phần II: Định mức bốc dỡ và vận chuyển

Phần III: Định mức xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét

Phần IV: Định mức lắp đặt thiết bị mạng thông tin

Định mức viễn thông thông tư 44/2020/tt-btttt
Định mức viễn thông thông tư 44/2020/tt-btttt

Video hướng dẫn lập dự toán công trình Viễn thông mới nhất năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán Định mức Viễn thông năm 2023

Dự toán công trình Viễn thông được tổng hợp như sau:

1/ Chi phí trực tiếp ( T )

  • Mức hao phí vật liệu
  • Mức hao phí nhân công
  • Mức hao phí ca máy

2/ Chi phí gián tiếp ( GT )

Chi phí chung ( C )

Chi phí lán trại nhà tạm

Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

3/ Thu nhập chịu thuế tính trước ( TNcttt )

5/ Chi phí thuế giá trị gia tăng ( VAT )

6/ Chi phí  sau thuế

Phần mềm dự toán Eta 2023 đã cập nhật đầy đủ đơn giá, định mức chuyên ngành điện. Các bạn tải cài đặt và tham khảo sử dụng trong quá trình lập dự toán. Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 tư vấn hỗ trợ trực tuyến

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638