Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023

hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông mới nhất năm 2023. Cơ sở dữ liệu lập dự toán đường giao thông, cầu mới nhất gồm có những gì. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay

Cơ sở lập dự toán công trình giao thông mới nhất năm 2023

Để lập dự toán công trình giao thông mới nhất các bạn cần căn cứ vào :

1, Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2,Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

3, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

4, Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Tổng hợp Định mức duy tư sửa chữa công trình giao thông mới nhất năm 2023

Thông tư 44/TT-BGTVT năm 2021 định mức quản lý bảo dưỡng đường bộ ngày 31/12/2021. Hướng dẫn lập dự toán và quản lý bảo dưỡng công trình giao thông mới nhất.

Thay thế Định mức 3409/QĐ-BGTVT năm 2014 Định mức bảo dưỡng thường xuyên đường bộ

Thông tư 18/2017/TT-BGTVT ban hành định mức kinh tế kỹ thuật khảo sát đo sâu . ban hành ngày 1/6/2017 của Bộ Giao thông vận tải

Định mức 2291A năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải

Định mức 2744 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023

Các bước lập dự toán công trình giao thông năm 2023

Bước 1: Bóc đầu mục kèm khôi lượng công tác dự toán công trình giao thông 

Ví dụ: Các công việc cần làm

– Công tác đào nền đường,

– vận chuyển đất đổ thải

– gia cố nền đường bằng vải địa kỹ thuật

– Thi công cấp phối đá dăm lớp trên

– Thi công cấp phối đá dăm lớp dưới

Bước 2 : Điều chỉnh giá vật liệu

Xác định giá vật liệu tại địa điểm và thời gian thi công theo công bố giá SỞ Xây dựng

Tính cước vận chuyển từ địa điểm mua về chân công trình thi công gồm:

  • Vận chuyển bằng phương tiện cơ giới Cước ô tô
  • Vận chuyển bằng nhân công thủ công Cước thủ công
  • Vận chuyển bằng đường sông  Cước sông
  • Vận chuyển bằng đường biển  Cước biển

Bước 3: Điều chỉnh giá nhân công

Các tính thành phố đều ban hành nhân công hướng dẫn phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Việc ban hành nhân công nhằm xác định giá nhân công chia vùng theo từng tỉnh, thành phố. Xác định tính giá nhân công chi tiết theo địa điểm thi công và thời gian để áp dụng cho chính xác

Xem video hướng dẫn tính giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng TẠI ĐÂY

Bước 4: Điều chỉnh giá ca máy

Các tính thành phố đều ban hành nhân công hướng dẫn phụ lục V Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chúng ta xác định Giá ca máy căn cứ vào

  • Chỉ tiêu sử dụng ( Khấu hoa, sửa chữa, Chi phí khác
  • Nguyên giá ca máy, Số ca/ năm của máy
  • Nhân công điều khiển máy
  • NHiên liệu năng lượng tiêu hao: Xăng, Diesel, Điện

Xác định hệ số chi phí công trình giao thông năm 2023

Bước 5: Xác định giá DỰ TOÁN – DỰ THẦU

Xác định giá dự toán và dự thầu gồm các chi phí

– Chi phí chung

– Chi phí lán trại nhà tạm

– Chi phí một số công tác không xác định thiết kế

– Chi phí thu nhập chịu thuế tính trước

– Thuế giá trị gia tăng

Bước 6: Xác định tổng mức đầu tư

Xác định tổng mức đầu tư của dự án gồm

1, Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư

2, Chi phí xây dựng

3, Chi phí thiết bị

4, Chi phí quản lý dự án

5, Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

6, Chi phí khác

7, Chi phí dự phòng: Dự phòng do yếu tố khối lượng phát sinh và dự phòng trượt giá

Học dự toán công trình dân dụng XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Học phí:
+ Người đi làm: 2.000.000 VNĐ
+ Sinh viên: 1.500.000 VNĐ (Đặc biệt còn 1300.000 VNĐ khi đăng khí nhóm 3 người)
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638