Lập dự toán cho người mới bắt đầu

Cách lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2023 như thế nào? Căn cứ thông tư nghị định định mức lập dự toán cần phải nắm bắt trong quá trình làm

Căn cứ Lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất

Nghị định 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính Phủ Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 hướng dẫn xác định nhân công và bảng giá ca máy thiết bị

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng công trình phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát, sửa chữa, thí nghiệm vật liệu

Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng Phân cấp công trình

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết về một số nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng

cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2023
cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán cho người mới bắt đầu mới nhất năm 2023

2 Yếu tố ĐỊA ĐIỂM và THỜI GIAN chúng ta phải xác định

Bước 1: Xác định cơ sở lập dự toán

Bước 2: Đo bóc khối lượng dự toán chi tiết

Bước 3: Xác định giá vật liệu

Bước 4:  Tính giá nhân công

Bước 5: Tính giá ca máy

Bước 6: Quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( Dự toán – Dự thầu )

Bước 7: Xác định Tổng mức đầu tư

Xem Chi tiết TẠI ĐÂY

Video hướng dẫn cách lập dự toán cho người mới năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638