Hướng dẫn lập dự toán điện nhẹ năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán điện nhẹ năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán điện nhẹ năm 2024 mới nhất. Cơ sở căn cứ lập dự toán theo tập định mức 44, 45, 46, 47 của Bộ truyền thông và thông tin. Những lưu ý khi lập dự toán công trình viễn thông là gì?

Hướng dẫn lập dự toán Điện nhẹ năm 2024 bưu chính viễn thông

Cơ sở định mức chuyên ngành bưu chính viễn thông

  1. Văn bản số 2519/BTTTT-KHTC của Bộ thông tin và truyền thông ngày 04/9/2014; Công bố đơn giá lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin
  2. Quyết định 23/2005/QĐ-BBCVT Ban hành Định mức xây dựng cơ bản chuyên ngành bưu chính, viễn thông
  3. Công văn số 258/BTTTT-KHTC của Bộ thông tin và truyền thông ngày 09/2/2009; Về việc công bố định mức xây dựng cơ bản công trình bưu chính viễn thông
  4. Quyết định số 04/QĐ-VNPT-HĐTV-HK ngày 08/01/2013; Công bố định mức tháo dỡ, thu hồi các công trình thông tin của tập đoàn bưu chính viễn thông
  5. Quyết định số 06/QĐ-VNPT-HĐTV-HK ngày 09/01/2013; Công bố định mức xây dựng cơ bản công trình thông tin của tập đoàn bưu chính viễn thông
  6. Căn cứ thông tư 12/2021/tt-bxd của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng công trình

Định mức thông tư bưu chính viễn thông năm 2024

Tập thông tư ban hành định mức xây dựng và khảo sát công trình bưu chính viễn thông mới nhất. Ban hành ngày 31/12/2021 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

– Thông tư 44/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức xây dựng công trình bưu chính, viễn thông

– Thông tư 45/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát lập dự án công trình bưu chính, viễn thông

– Thông tư 46/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát tần số vô tuyến điện

– Thông tư 47/2020/TT-BTTT Ban hành Định mức khảo sát để lập thiết kế – dự toán công trình bưu chính, viễn thông

File Excel Định mức Viễn thông Thông tư 44/2020/TT-BTTT

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương TẠI ĐÂY

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File Excel dự toán Định mức công trình bưu chính viễn thông theo Thông tư 44/TT-BTTTT của Bộ Thông tin truyền thông

file excel định mức viễn thông 44/2020/TT-BTTTT
file excel định mức viễn thông 44/2020/TT-BTTTT

Kết cấu định mức Viễn thông Thông tư 44/2020/TT-BTTTT 

Bộ Định mức được trình bày và bố cục thành 04 phần:

Phần I : Hướng dẫn áp dụng

Phần II: Định mức bốc dỡ và vận chuyển

Phần III: Định mức xây lắp công trình cáp, cột ăng ten và hệ thống tiếp đất chống sét

Phần IV: Định mức lắp đặt thiết bị mạng thông tin

Hướng dẫn lập dự toán Định mức Viễn thông năm 2024

Dự toán công trình Viễn thông được tổng hợp như sau:

1/ Chi phí trực tiếp ( T )

  • Mức hao phí vật liệu
  • Mức hao phí nhân công
  • Mức hao phí ca máy

2/ Chi phí gián tiếp ( GT )

Chi phí chung ( C )

Chi phí lán trại nhà tạm

Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

3/ Thu nhập chịu thuế tính trước ( TNcttt )

5/ Chi phí thuế giá trị gia tăng ( VAT )

6/ Chi phí  sau thuế

Uứng dụng trên Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ toàn bộ đơn giá, định mức chuyên ngành viễn thông. Các bạn có thể tải về cài đặt và trải nghiệm dùng thử miễn phí

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ Mr Duy 0965365638

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán chuyên ngành điện năm 2023  XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm Hướng dẫn lập dự toán công trình trạm biến áp và đường dây điện Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán công trình bưu chính viễn thông mới nhất xem tại đây

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 

+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638