Tính chi phí chung theo nhân công

Tính chi phí chung theo nhân công mới nhất

Tính chi phí chung theo nhân công mới nhất năm 2024 căn cứ Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Làm cơ sở lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng được xác định tỷ lệ % như thế nào

Tính chi phí chung theo nhân công Thông tư 11/2021/TT-BXD

Khi xác định bảng Tổng hợp dự toán chi phí xây dựng  gồm có

1, Chi phí trực tiếp gồm

– Chi phí vật liệu

– Chi phí nhân công

– Chi phí máy và thiết bị thi công

2, Chi phí gián tiếp

– Chi phí chung

– Chi phí lán trại nhà tạm

– Chi phí một số công tác không xác định từ thiết kế

3, Thu nhập chịu thuế tính trước

4, Thuế Giá trị Gia Tăng

chi phí dự toán xây dựng năm 2023
chi phí dự toán xây dựng năm 2023

Xác định chi phí chung theo chi phí nhân công

Chi phí chung được xác định bằng định mức tỷ lệ phần trăm (%) trên chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của chi phí xây dựng, lắp đặt của công trình theo hướng dẫn tại Bảng 3.2 Phụ lục này.

Bảng 3.2: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHUNG TÍNH TRÊN CHI PHÍ NHÂN CÔNG

Đơn vị tính: %

TT

Nội dung

Chi phí nhân công trong chi phí trực tiếp của dự toán xây dựng, lắp đặt của công trình (tỷ đồng)

≤ 15

≤ 50

≤ 100

≤ 100

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

1

Duy tu sửa chữa đường bộ, đường sắt, hệ thống báo hiệu hàng hải

66

63

60

56

2

Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện hoàn toàn bằng thủ công

51

48

45

42

3

Lắp đặt thiết bị công nghệ trong các công trình xây dựng; xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp; thí nghiệm hiệu chỉnh điện đường dây và trạm biến áp; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng

65

62

59

55

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất xem tại đây

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học lập dự toán công trình giao thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638