Phương pháp lập dự toán xây dựng năm 2024

phương pháp lập dự toán xây dựng năm 2024

Phương pháp lập dự toán xây dựng năm 2024 mới nhất gồm :

1, Phương pháp bù giá chênh lệch ( Tính theo đơn giá địa phương ban hành )

2, Phương pháp tính trực tiếp ( Tính theo định mức thông tư 12/2021/TT-BXD )

Phương pháp lập dự toán xây dựng năm 2024 bù giá chênh lệch

Đối với những tỉnh thành phố ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình ta sẽ áp dụng theo phương pháp bù giá chênh lệch

VÍ DỤ: Thành phố Hà Nội ban hành bộ đơn giá năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Đã ban hành bộ đơn giá theo các Quyết định 377/QĐ-UBND, 378/QĐ-UBND , 380/QĐ-UBND, 381/QĐ-UBND ngày 16/01/2023

Ta lập dự toán theo Đơn giá gốc sau đó tính theo phương pháp bù chênh lệch giá

1, Giá Vật liệu : Áp theo công bố giá VLXD tại thời điểm lập dự toán. Tính bù chênh lệch vật liệu

2, Nhân công : Áp theo Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. tính bù chênh lệch nhân công

3, Máy thi công : Áp theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022. tính bù chênh lệch giá nhiên liệu ( Xăng, Disel, Điện )

Làm Cơ sở xác định giá trị dự toán tính theo phương pháp BÙ GIÁ

lập dự toán phương pháp bù giá chênh lệch năm 2024
lập dự toán phương pháp bù giá chênh lệch năm 2024

Phương pháp lập dự toán xây dựng năm 2024 tính trực tiếp

Đối với những tỉnh thành phố chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình áp dụng theo Thông tư 12/2012/TT-BXD

Ví Dụ: Tỉnh Hà Nam chưa ban hành đơn giá sẽ lập trực tiếp

Ta lập dự toán theo theo Thông tư 12/2021/TT-BXD tính TRỰC TIẾP

1, Giá Vật liệu : Áp theo công bố giá VLXD tại thời điểm lập dự toán. Đặt giá gốc = Giá thông báo

2, Nhân công : Áp theo Quyết định 1698/QĐ-UBND ngày 08/9/2022. Đặt giá gốc = Giá thông báo

3, Máy thi công : Áp theo Thông tư 13/2021/TT-BXD . Áp giá nhiên liệu ( Xăng, Disel, Điện ) tại thời điểm hiện tại

Làm Cơ sở xác định giá trị dự toán tính theo phương pháp TÍNH TRỰC TIẾP

lập dự toán phương pháp trực tiếp năm 2024
lập dự toán phương pháp trực tiếp năm 2024

Video học dự toán Xây dựng mới nhất năm 2023 gồm có:

Lập dự toán công trình viễn thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình công nghiệp năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638