Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư mới nhất như thế nào. Có thay đổi chi phí dự phòng cho chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng không

Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Ngày 09/11/2023, Bộ Xây dựng đã có công văn 5150/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận về việc hướng dẫn điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư

Các trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng được quy định tại khoản 5 Điều 134 Luật Xây dựng và điểm đ khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Pháp luật về quản lý chi phí đầu tư xây dựng hiện hành (Nghị định số 10/2021/NĐ-CP) không có quy định phải điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí trong tổng mức đầu tư.

Theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 6 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP, chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng, công việc phát sinh và cho yếu tố trượt giá trong tổng mức đầu tư xây dựng được xác định để dự phòng cho tất cả các thành phần chi phí của tổng mức đầu tư xây dựng (bao gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư).

Trong phạm vi tổng mức đầu tư được duyệt, chủ đầu tư phê duyệt dự toán xây dựng, dự toán gói thầu theo quy định tại Luật Xây dựng, Nghị định số 10/2021/NĐ-CP đảm bảo đúng, đủ, phù hợp với nội dung, mục tiêu, quy mô đầu tư được phê duyệt để triển khai thực hiện.

Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 5150/BXD-KTXD.

Nguồn: www.moc.gov.vn 

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học lập dự toán công trình giao thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 

+ Tel: 0965 635 638

+ Facebook: DUY DỰ TOÁN – Tài liệu xây dựng

+ Email: duydangduc93@gmail.com

Gọi điện thoại
0965.635.638