Thông tư hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023

thông tư hướng dẫn thực hiện dự án năm 2023

Thông tư hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023 mới nhất cần lưu ý. Bài viết này Duy sẽ cùng các bạn hệ thống và nắm bắt thông tư cơ sở lập dự toán. Làm cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng năm 2023

Thông tư hướng dẫn thực hiện dự toán năm 2023

1. Thông tư 06/2021/TT-BXD Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

2. Thông tư 05/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ban hành ngày 30/6/2021; Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành

3. Thông tư số 329/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng (đang có hiệu lực)

4. Thông tư số số 08/2016/TT-BXD hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng (đang có hiệu lực)

5. Thông tư số 08/2022/TTBKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu

6. Thông tư số 10/2020/TT-BTC quy định quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước (đang có hiệu lực)

thông tư định mức lập dự toán năm 2023
thông tư định mức lập dự toán năm 2023

Cơ sở Thông tư định mức lập dự toán năm 2023

a. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng ( Thay thế Thông tư 10/2019/TT-BXd của Bộ xây dựng, đang có hiệu lực )

b. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng; ( Thay thế Thông tư 15/2019/TT-BXD và Thông tư 11/2019/TT-BXD của Bộ xây dựng, đang có hiệu lực )

c. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng ( Thay thế Thông tư 09/2019/TT-BXd Bộ xây dựng và Thông tư 02/2020/TT-BXD, đang có hiệu lực )

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Cơ sở lập dự toán mới nhất năm 2023 gồm những lưu ý gì

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638