Quy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Quy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Quy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023 mới nhất . Những loại công trình nào chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023. Căn cứ theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Quy trình lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Bước 1: Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Bước 2: Thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật

Bước 3: Tổng hợp kết quả thẩm định và trình hồ sơ dự án đến người Quyết định đầu tư

Bước 4: Quyết định đầu tư

HỒ SƠ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT gồm:

1, Tờ trình thẩm định

2, Bản vẽ thiết kế

3, Dự toán xây dựng

4, Thuyết minh báo cáo kinh tế kỹ thuật

báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023
báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP

Theo đó, tại khoản 3 – Điều 5 – Nghị định số 15/2021/NĐ-CP quy định như sau:

Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm (hình dưới):

Dự án chỉ cần lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Một số bài viết khác liên quan các bạn có thể tham khảo

 

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tải phần mềm dự toán Eta năm 2023 Tại đây

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638