Khóa học dự toán xây dựng tại Hải Phòng

khóa học dự toán xây dựng tại Hải Phòng

Khóa học dự toán xây dựng tại Hải Phòng năm 2023 mới nhất ở đâu ? Những căn cứ cần nắm bắt khi lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Khóa học dự toán xây dựng tại Hải Phòng năm 2023

Học dự toán xây dựng Online 1 kèm 1 trực tuyến qua GGmeet. Thời gian học và trao đổi các buổi tối thứ 246 hoặc 357. Giờ học 20h-21h hoặc 21-22h

Thời gian liên lục mở các lớp chi tiết liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023

Căn cứ lập dự toán xây dựng năm 2023

Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dụng về ban hành định mức xây dựng công trình

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và ca máy

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ . Phụ lục I trang số 65 phân loại phân cấp công trình xây dựng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

học dự toán xây dựng năm 2023
học dự toán xây dựng năm 2023

Nội dung các buổi lập dự toán xây dựng năm 2023

Nội dung Khóa học lập dự toán xây dựng công trình 

Buổi 1. Tổng quan về các nghị định cần áp dụng, Ứng dụng phần mềm lập dự toán xây dựng

Buổi 2 +3.  Nhập liệu Tiên Lượng ( Bóc khối lượng Dự toán )

Buổi 4. Điều chỉnh giá Vật liệu + Xác định cước vận chuyển theo Thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 5: Xác định giá nhân công theo thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 6: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD

Buổi 7: Xác Định giá Dự Toán – Dự Thầu theo thông tư 11/2021/TT-BXD

Buổi 8: Xác định Tổng mức đầu tư theo thông tư 12/2021/TT-BXD

Buổi 9: Thanh quyết toán công trình

Buổi 10: Thẩm tra dự toán xây dựng

Video hướng lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng mới nhất năm 2023 

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Lập dự toán cho người mới bắt đầu XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình giao thông mới nhất Xem Tại Đây

Lập dự toán công trình thủy lợi mới nhất XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán xây dựng tại Hà Nội năm 2023 mới nhất ở đâu ? XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán xây dựng tại Hồ Chí Minh XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán xây dựng tại Đà Nẵng năm 2023 mới nhất XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638