Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2024

hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2024

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng mới nhất năm 2024. Cơ sở căn cứ lập dự toán và quản lý chi phí đầu tư xây dựng gồm những gì. Các bạn cùng DuyDuToan tìm hiểu trong bài viết hôm nay

Căn cứ lập dự toán công trình xây dựng

Tại thời điểm hiện hành khi lập dự toán chúng các cần lưu ý

1. Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

2. Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng công trình

3. Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng và bảng giá ca máy và thiết bị

5. THông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng

6, Phụ lục I Nghị định 06/2021/NĐ-CP về phân loại công trình xây dựng ( Trang số 65)

7, Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ. khoản 3 Điều 3 xác định công trình theo tuyến

Hướng dẫn lập dự toán công trình xây dựng năm 2024

Để lập dự toán xây dựng công trình mới nhất năm 2024 các bạn xem chi tiết tại đây

Video dưới đây chia sẻ chi tiết và đầy đủ các bước trong quá trình lập dự toán từ A-Z

Các bạn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965.635.638 để được tư vấn và hỗ trợ trực tiếp

Các bước lập dự toán công trình xây dựng năm 2024

Bước 1: Nắm bắt cơ sở lập dự toán xây dựng tại thời điểm

Bước 2: Đọc kỹ bản vẽ thiết kế, hồ sơ dự toán

Bước 3: Đo bóc khối lượng nhập liệu vào dự toán

Bước 4: Điều chỉnh giá vật liệu và tính cước vận chuyển từ điểm mua về chân công trình thi công

Buổi 5: Tính giá nhân công xây dựng theo hướng dẫn từng tỉnh thành phố. Căn cứ Bảng 4.3 hệ số lương nhân công theo Thông tư 13/2021/tt-bxd

Buổi 6: Tính giá ca máy thiết bị thi công ( điều chỉnh giá nhân công lái máy, nhiên liệu năng lượng tiêu hao)

Buổi 7: Xác định chi phí xây dựng Tính giá trị dự toán và dự thầu

Buổi 8: Lập tổng mức đầu tư xây dựng của dự án

Phương pháp lập dự toán công trình xây dựng 

Phương pháp lập dự toán công trình xây dựng mới nhất năm 2024 gồm 2 phương pháp:

1, Phương pháp lập dự toán bù giá ( tính theo đơn giá địa phương )

Sử dụng cho những tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình. Tính bù chênh giữa thời điểm lập dự toán so với thời điểm gốc ban hành bộ đơn giá

Áp giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán và tính chênh lệch

2, Phương pháp lập dự toán trực tiếp ( tính theo Định mức 12/2021/TT-BXD )

Sử dụng đối với những tỉnh thành phố chưa ban hành bộ đơn giá xây dựng. Tính trực tiếp theo thông tư 12/2021/tt-bxd của bộ Xây dựng.

Áp giá vật liệu, nhân công, máy thi công tại thời điểm lập dự toán và tính trực tiếp

So sánh giữa phương pháp lập dự toán bù giá và trực tiếp

Khi ta tính giữa 2 phương pháp đều cho ra kết quả GIỐNG NHAU. Chỉ khác nhau về cách thể hiện giá trị

Lập dự toán công trình viễn thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình công nghiệp năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638