Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2023

lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2023. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2022 ban hành theo Quyết định 10/QĐ-SXD ngày 18/1/2022. Bảng tính giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2022 ban hành theo Quyết định 11/QĐ-SXD. Hướng dẫn xác định nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng. Triển khai thực hiện Thông tư 12/2021/TT-BXD và thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Cơ sở lập dự toán tỉnh Tây Ninh năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh ban hành theo Quyết định 10/QĐ-UBND ngày 18/1/2022;

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh năm 2023

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy

4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Công bố giá VLXD tỉnh Tây Ninh năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Tây Ninh năm 2023

Tỉnh Tây Ninh theo Quyết định 169/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công xây dựng Tây Ninh được chia thành 2 vùng:

Vùng III: Thành phố Tây Ninh, Các huyện Trảng Bàng, Gò Dầu

Vùng IV: Các huyện Tân Biên, Tân Châu, Dương Minh Châu, Châu Thành, Hòa Thành, Bến Cầu

Quyết định 169/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023

Quyết định 169/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Tây Ninh năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Tây Ninh năm 2023 quyết định 168/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng Tây Ninh năm 2023 theo Quyết định 168/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2023 Quyết định 168/QĐ-SXD
Bảng giá ca máy tỉnh Tây Ninh năm 2023

Bảng giá nhiên liệu dùng để tính toán bảng giá ca máy XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Tên nhiên liệu ĐVT Hệ số NL phụ Giá nhiên liệu
Xăng Ron 92 đ/lít 1,02 18.155
Dầu Diezel đ/lít 1,03 19.636
Điện đ/kWh 1,05 1.685

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Tây Ninh bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 169/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Tây Ninh . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tải phần mềm dự toán Eta 2022 mới nhất tại https://phanmemeta.net

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền mới nhất tại Tây Ninh Liên hệ Mr Duy 0965635638

Xem thêm một số bài viết có liên quan

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học tham khảo tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Nghệ An năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hà Nội năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Hồ Chí Minh năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Yotube: DUY DỰ TOÁN
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638