Đơn giá định mức mối mọt năm 2024

Đơn giá định mức mối mọt năm 2024

Đơn giá Định mức lập dự toán chống mối mọt mới nhất năm 2024. Quy trình các bước lập dự toán công trình phòng chống mối mọt. Cơ sở căn cứ thông tư, định mức lập dự toán mốt mọt thời điểm năm 2024

File excel đơn giá Định mức phòng chống mối mọt mới nhất năm 2024

Quyết định 120 năm 2008 Công bố Đơn giá Công tác phòng chống mối mọt

Quyết định 06 năm 2011 Công bố Đơn giá Công tác phòng chống mối mọt

Quyết định 32/TWH ngày 8 tháng 4 năm 2014 Công bố Định mức mối mọt Đơn giá phòng trừ mối mọt trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại.

Quyết định số 56/TWH ngày 5 tháng 11 năm 2020 Công bố Định mức mối mọt Đơn giá phòng trừ mối mọt trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại.

Quyết định số 55/TWH ngày 19 tháng 12 năm 2022 Công bố Định mức mối mọt Đơn giá phòng trừ mối mọt trong công trình xây dựng và xử lý côn trùng gây hại.

Quyết định 55/TWH Định mức mối mọt
Quyết định 55/TWH Định mức mối mọt năm 2022

Hướng dẫn lập dự toán công trình chống mối mọt mới nhất năm 2024

Các bước lập dự toán công trình mối mọt năm 2024

Bước 1: Bóc đầu mục công tác chuyên ngành mối mọt theo Quyết định 55/TWH

Bước 2: Điều chỉnh giá vật liệu và tính cước vận chuyển chân công trình

Bước 3: Tính giá nhân công theo hướng dẫn thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bước 4: Tính giá ca máy và thiết bị thi công căn cứ theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Bước 5: Xác định giá trị dự toán và dự thầu của công trình

Video hướng dẫn lập dự toán công trình phòng chống mối mọt mới nhất

Một số bài viết có liên quan bạn quan tâm

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638