Đơn giá dịch vụ công ích Hải Phòng năm 2022

đơn giá công ích đô thị hải phòng năm 2022

Đơn giá dịch vụ công ích Hải Phòng năm 2022 Quyết định 288/TB-UBND ngày 9/5/2022. Bộ đơn giá công ích trên địa bàn thành phố gồm

Quyết định 704/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành định mức dự toán sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 705/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành Tập đơn giá sản xuất và duy trì cây xanh đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 706/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 707/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 708/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành định mức thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 709/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 710/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Quyết định 711/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 ban hành Tập đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị trên địa bàn Tp Hải Phòng

Cơ sở Đơn giá dịch vụ công ích thành phố Hải Phòng năm 2022

–  Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

– Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

– Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

– Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

– Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

– Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Đơn giá dịch vụ công ích hải phòng năm 2022
Đơn giá dịch vụ công ích hải phòng năm 2022

Đơn giá nhân công công ích đô thị Tp Hải Phòng năm 2022

Mức lương nhân công cơ sở Nghị định 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 áp dụng 1.490.000 đồng/ tháng

Đơn giá nhân công xây dựng Hải Phòng gồm các:

– Các quận: Dương Kinh, Hồng Bàng, Hải An, Đồ Sơn, Ngô Quyền, Lê Chân, Kiến An

– Các huyện: Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy, Cát Bà

– Huyện Bạch Long Vĩ

Hệ số số điều chỉnh tăng thêm tiền lương là 0,5

Chi phí tiền ăn tính toán trong đơn giá đề xuất là 730.000 đồng/tháng

Bảng giá ca máy thành phố Hải Phòng năm 2022

Phương pháp xác định giá ca máy theo hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng; Vận dụng ca máy hướng dẫn Quyết định 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015

Đối với chi phí nhân công lái máy: xác định theo mục 3 phần II của phụ lục kèm theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 6/11/2019 để tính toán

Giá nhiên liệu tính theo công bố giá ngày 25/12/2021 của Tập đoàn Petrolimex chưa bao gồm thuế VAT

Xăng Ron 92-II : 20.500 đồng/lít

Dầu Diezen 0,05S: 15.973 đồng/lít

Giá điện: 1.864 đồng/kwh theo Quyết định 648/QĐ-BCT ngày 20/3/2019

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Bảng giá ca máy thiết bị thi công thành phố Hải phòng năm 2022 Quyết định 156/QĐ-SXD ngày 13/5/2022 Xem Tại đây

Đơn giá xây dựng Hải Phòng Quyết định 2595/QĐ-UBND ban hành ngày 10/8/2022 XEM TẠI ĐÂY

Tải file định mức điện 203 EVN  TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638