Hồ sơ chất lượng công trình

790,000 

#1 Hồ sơ chất lượng công trình Chu Văn Đoàn

Kiến thức để lập hồ sơ nghiệm thu chất lượng công trình theo quy định pháp luật hiện hành (Nghị định 06/2021/NĐ-CP) Hiểu rõ nguyên tắc TỔ CHỨC DỮ LIỆU – Cốt lõi của vấn đề để bạn xử lý tự động được các dạng hồ sơ khác nhau

Gọi điện thoại
0965.635.638