Phần mềm dự toán Eta Professional

3,000,000 

#1 Phần mềm dự toán Eta Professional

Phần mềm dự toán Eta Professional bản quyền đầy đủ tính năng. Không giới hạn số công tác, số hạng mục trong dự toán. Thời gian cập nhật đơn giá định mức thông tư nghị định trọn đời. Thời gian nâng cấp tính năng phiên bản phần mềm được 18 tháng. Lập dự toán – dự thầu – thẩm tra – quyết toán. Số điện thoại liên hệ tư vấn hỗ trợ và đặt mua phần mềm dự toán Eta Mr Duy 0965635638

Gọi điện thoại
0965.635.638