Giá bán lẻ điện bình quân tăng 3%

điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân năm 2023

Giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ 1864,44 đồng/kWh lên thành 1920,3732 đồng/kWh từ ngày 4/5/2023. Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Giá bán lẻ điện bình quân tăng 3% từ ngày 4/5/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân

Căn cứ Văn bản số 304/BCT-ĐTĐL ngày 27/4/2023 của Bộ Công Thương

Theo đó Mức giá bán lẻ điện bình quân tăng 1920,3732 đồng/kWh ( chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng )

Quyết định 377/qđ-evn tăng giá bán lẻ điện bình quân
Quyết định 377/qđ-evn tăng giá bán lẻ điện bình quân

Quyết định số 377/QĐ-EVN ngày 27/4/2023 về việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Theo đó Mức giá bán lẻ điện bình quân tăng 1920,3732 đồng/kWh ( chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ) từ ngày 04 tháng 5 năm 2023. Mức điều chỉnh này tương đương mức tăng 3% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành

Tập đoàn điện lực Việt Nam thông cáo báo chí điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Một số bài viết khác có liên quan

Thông tư 02/2023/TT-BXD Hợp đồng Xây dựng mới nhất 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải file Excel Bảng giá ca máy theo Thông tư 13/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tải File Excel Định mức Thí nghiệm Điện 05/2023/TT-BCT  TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT Bộ Công Thương TẠI ĐÂY

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD TẠI ĐÂY

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Học dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638