Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng năm 2024

Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng năm 2024

Hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng năm 2024 căn cứ theo

1, Biểu mẫu thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021

2, Hệ số chi phí quản lý dự án và tư vấn theo Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

Chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng năm 2024

Chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 2 chi phí trong cơ sở xác định Tổng mức đầu tư xây dựng

Hướng dẫn lập Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2024

Nội dung tổng mức đầu tư xây dựng gồm

– Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (nếu có);

– Chi phí xây dựng;

– Chi phí thiết bị;

– Chi phí quản lý dự án;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng;

– Chi phí khác và chi phí dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá.

– Chi phí quản lý dự án Tổng mức đầu tư xây dựng năm 2024

Chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án và kết thúc xây dựng đưa công trình của dự án vào khai thác sử dụng

Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư ( PPP ) chi phí quản lý dự án gồm :

1, Chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

2, Chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án;

3, Chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư;

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng năm 2024

1, Chi phí tư vấn khảo sát xây dựng

2, Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với nhóm B, nhóm C theo quy định của luật đầu tư công 39 năm 2019

3, Lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo kinh tế – kỹ thuật

4, Chi phí thiết kế, chi phí tư vấn giám sát xây dựng công trình và các chi phí tư vấn khác liên quan

Video hướng dẫn lập TỔNG MỨC ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2024

Xem thêm một số bài viết khác có liên quan

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Lập dự toán công trình viễn thông năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình thủy lợi năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình dân dụng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY

Khóa học dự toán công trình công nghiệp năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Lập dự toán Chi phí khảo sát xây dựng năm 2024 XEM TẠI ĐÂY
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638