Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2023

hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2023

Hướng dẫn lập dự toán công trình dịch vụ công ích đô thị năm 2023 mới nhất. Căn cứ theo nên Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư Định mức 591, 592, 593, 594 của Bộ Xây dựng

Cơ sở lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2023

Cở sở lập dự toán công ích đô thị gồm có một số Thông tư Nghị định sau:

Căn cứ Nghị định 10/2021/NĐ-CP của CHính phủ ngày 9/2/2021 quy định Quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ ngày 9/5/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, quân đội

Thông tư 14/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 28/12/2017 hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động thương binh xã hội ngày 06/11/2019; Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong đơn giá dịch vụ công ích đô thị sử dụng nguồn với ngân sách nhà nước

Định mức dịch vụ công ích đô thị mới nhất

Các tập định mức ban hành để xác định dự toán và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị gồm

Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị

Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán Thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị

Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị

Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng. Định mức duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị

Công tác sản xuất và Duy trì cây xanh đô thị theo QUyết định 39/2002/QĐ-BXD của Bộ xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán dịch vụ công ích đô thị năm 2023

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Đơn giá dịch vụ công ích đô thị được xây dựng trên nền tảng:

– các tập định mức

– chi phí vật liệu

– nhân công

– máy thi công

Nhân công xác định theo Thông tư 17/2019/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước

Các tỉnh thành phố sẽ đi khảo sát 3 phí chí vật liệu, nhân công, máy thi công để ban hành lên bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

Một số tỉnh thành phố đã ban hành bộ đơn giá mới nhất năm 2021

a, Đơn giá công ích đô thị Lạng Sơn năm 2021 theo Quyết định ngày 596/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 Xem Tại đây

Toàn bộ đơn giá và định mức chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị mới nhất. Hiện nay đã được cập nhật đầy đủ trên Phần mềm dự toán công ích đô thị – Phần mềm dự toán Eta

Mọi vướng mắc cần hỗ trợ và trao đổi tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Video hướng dẫn lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán chuyên ngành điện năm 2023  XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XeM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638 / Zalo
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638