Công văn 701/EVN-ĐT hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

hướng dẫn áp dụng định mức điện 36 trạm biến áp và đường dây

Công văn 710/EVN-ĐT ngày 17/02/2023 hướng dẫn áp dụng định mức chuyên ngành lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp ban hành tại Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công thương

Công văn 710/EVN-ĐT ngày 17/02/2023 hướng dẫn áp dụng Thông tư 36/2022/TT-BCT

Ngày 22/12/2022 Bộ công thương ban hành Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công thương

Có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/2/2023

Bộ định mức là cơ sở để thẩm định Sơ bộ tổng mức đầu tư, Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng dự toán gói thầu

Làm cơ sở thực hiện nghiệm thu thanh quyết toán khối lượng công việc liên quan đến lắp đặt trạm biến áp và đường dây tải điện

Tập đoàn điện lực Việt Nam EVN yêu cầu các đơn vị áp dụng thực hiện và lưu ý nội dung sau:

1, Quy định áp dụng lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải Điện

Định mức 36 được Bộ Công thương ban hành định mức dự toán chuyên ngành trạm biến áp và đường dây. Quản lý chi phí các dự án đầu tư xây dựng theo Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Các nội dung công tác không được đề cập trong Thông tư Định mức 36 thí áp dụng các định mức hiện hành của Bộ Xây dựng

Việc xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thực hiện theo hướng dẫn của Bộ xây dựng tại Thông tư 11/2021/TT-BXD

Trong đó chi phí nhân công, máy thi công và đo bóc khối lượng theo THông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Công văn 701/EVN-ĐT về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT
Công văn 701/EVN-ĐT về hướng dẫn áp dụng định mức dự toán chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp theo Thông tư 36/2022/TT-BCT

Hướng dẫn về chuyển tiếp Thông tư 36/2022/TT-BCT

Việc thực hiện lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý chi phí Thông tư 36/TT-BCT

  • Sơ bộ tổng mức đầu tư, tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng phê duyệt trước ngày 10/2/2023 thì không phải phê duyệt lại

– Các gói thầu chưa phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu trước ngày 10/2/2023. Yêu cầu cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu

– Các gói thầu đã phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu nhưng chưa đóng thầu, yêu cầu cập nhật dự toán gói thầu để xác định lại giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trường hợp đã đóng thầu, thực hiện theo nội dung hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ dự thầu, hồ sơ để xuất không cập nhật lại gói thầu

Thay thế Công văn 5607/EVN-ĐT ngày 28/12/2016 hướng dẫn áp dụng Định mức 4970

Công văn 710/EVN-ĐT năm 2023 thay thế cho Công Văn 5607/EVN-ĐT năm 2016

Công văn 5607/EVN-ĐT ngày 28/12/2016 hướng dẫn áp dụng Định mức 4970
Công văn 5607/EVN-ĐT ngày 28/12/2016 hướng dẫn áp dụng Định mức 4970

File Excel Định mức điện 36/2022/TT-BCT

Mình dành thời gian 1 tháng để nhập liệu lại toàn bộ định mức Thông tư 12/2021/TT-BXD từ File PDF => File Excel. Các bạn tra cứu đơn giá định mức nhanh hơn trên nền tảng FIle EXCEL. thay vì việc tra cứu trên nền tảng PDF và bản Word thì hãy liên hệ với chúng tôi

File Excel dự toán Định mức Trạm biến áp đường dây tải điện theo Thông tư 36/TT-BCT của Bộ Công thương

Tải file Excel Định mức thông tư 12/2021/TT-BXD XEM TẠI ĐÂY

Nếu bạn cần file Excel Định mức Điện 36 của Bộ công thương

Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 ( hoặc) Nhắn tin Email duydangduc93@gmail.com

File excel định mức điện 36/2022/tt-bct

Video hướng dẫn lập dự toán Thông tư 36/2022/TT-BCT của Bộ Công Thương

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638