Phân cấp công trình xây dựng năm 2023

phân cấp công trình xây dựng mới nhất năm 2023

Phân cấp công trình xây dựng mới nhất 2023 theo cơ sở Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn phân cấp phân loại công trình xây dựng

Phân cấp công trình xây dưng năm 2023 để làm gì?

Công trình xây dựng được phân theo loại và cấp công trình theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và Luật Xây dựng sửa đổi bổ sung số 62/2020/QH14.

Trong đó:

Loại công trình được xác định theo công năng sử dụng gồm công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình quốc phòng, an ninh.

Cấp công trình được xác định theo từng loại công trình căn cứ vào quy mô, mục đích, tầm quan trọng, thời hạn sử dụng, vật liệu sử dụng và yêu cầu kỹ thuật xây dựng công trình.

Cấp công trình gồm cấp đặc biệt, cấp I, cấp II, cấp III, cấp IV và các cấp khác theo quy định của Chính phủ.

Việc phân loại và phân cấp công trình nhằm mục đích phân định để sử dụng trong quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng đối với từng dự án, tổ chức và cá nhân. Ví dụ:

Phân cấp công trình để xác định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật bắt buộc phải tuân thủ áp dụng

Phân cấp công trình để xác định phạm vi được hoạt động tương ứng với năng lực hành nghề của tổ chức, cá nhân

Phân loại, phân cấp công trình xây dựng năm 2023 quy định ở đâu?

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 quy định về Loại và cấp công trình xây dựng tại Điều 5.

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ, quy định PHÂN LOẠI CÔNG TRÌNH THEO CÔNG NĂNG SỬ DỤNG tại Phụ lục 1

Thông tư số 06/2021/TT-BXD quy định chi tiết về PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH tại Phụ lục I và Phụ lục II

Có bao nhiêu loại công trình?

Theo quy định (Luật Xây dựng và Nghị định 06/2021/NĐ-CP), có 6 loại công trình bao gồm:

Công trình dân dụng

Công trình công nghiệp

Công trình hạ tầng kỹ thuật

Công trình giao thông Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn

Công trình quốc phòng, an ninh

Phân cấp công trình xây dựng theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất

(Theo Phụ lục I – Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)

Công trình giáo dục, đào tạo

Công trình y tế

Công trình thể thao

Công trình văn hóa Chợ

Công trình tôn giáo Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội

Ghi chú: Công trình dân dụng khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.

Bảng 1.2 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)

Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

Công trình luyện kim và cơ khí Chế tạo

Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

Công trình dầu khí

Bảng 1.3 Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật)

Bao gồm các công trình :

Công trình cấp nước

Công trình thoát nước

Công trình xử lý chất thải rắn (CTR)

Công viên cây xanh

Nghĩa trang Nhà tang lễ Cơ sở hỏa táng

Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông

Bảng 1.4 Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)

Công trình đường bộ

Công trình đường sắt

Công trình cầu

Công trình đường thủy nội địa

Công trình hàng hải

Công trình hàng không

Bảng 1.5 Phân cấp công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn (công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn)

Công trình thủy lợi

Công trình đê điều

Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu (Theo Phụ lục II – Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638