Đơn giá Khảo Sát tỉnh Quảng Trị quyết định 996/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Quảng Trị quyết định 996/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Quảng Trị Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 12/4/2022. Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2021 theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND ngày 15/10/2021; kèm theo Bộ đơn giá phần Xây dựng, Lắp đặt, Sửa chữa, Thí nghiệm vật liệu

Đơn giá Khảo sát tỉnh Quảng Trị Quyết định 996/QĐ-UBND ngày 12/4/2022

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị ban hành theo Quyết định số 3148/QĐ-UBND;  Làm cơ sở cho các tổ chức, cá nhân có liên quan lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Trị năm 2022 gồm:

1. Đơn giá phần xây dựng công trình

2. Đơn giá phần khảo sát công trình xây dựng

3. Đơn giá phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình

4. Đơn giá phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật

5. Đơn giá Phần thí nghiệm vật liệu

 

Đơn giá xây dựng Quảng Trị Quyết định 994/QĐ-UBND

Đơn giá khảo sát tỉnh Quảng Trị năm 2022

Quyết định số 3148/QĐ-UBND đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Quảng Trị

Tại thời điểm tỉnh Quảng Trị chưa ban hành đơn giá nhân công theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng.

Vùng III: Thành phố Đông Hà

Vùng IV gồm:

– Thị xã Quảng Trị

– Các huyện Cam Lộ, Cồn Cỏ, Đak Rông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh

Tải file Quyết định 996/QĐ-UBND đơn giá Khảo sát Quảng Trị năm 2022

"<yoastmark

Đơn giá Thí nghiệm vật liệu tỉnh Quảng Trị năm 2022 Quyết định 996/QĐ-UBND

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Trị năm 2022 Quyết định 996/QĐ-UBND XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Quảng Trị mới nhất Xem tại đây

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Quảng Trị liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Gọi điện thoại
0965.635.638