Điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022

điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022

Điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022 mới nhất Luật đầu tư công 39/2019/QH14. Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyển quyết định chủ trương đầu tư; Dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án

Trường hợp điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022 bị vượt

Địa phương tôi đang triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc (sử dụng nguồn vốn đầu tư công). Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư (13 tỷ đồng), trong đó tổng mức đầu tư dự án bao gồm các khoản mục: Chi phí xây dựng, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác và chi phí dự phòng nhưng chưa bao gồm chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (lý do địa phương cam kết tự giải phóng mặt bằng).

Trên cơ sở đó, chủ đầu tư lập dự án, trình cơ quan chuyên ngành xây dựng thẩm định và tổng hợp trình cấp có thẩm quyền đã phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình.

Hiện nay chủ đầu tư trình bổ sung tổng mức đầu tư tăng thêm do đưa chi phí giải phóng mặt bằng vào (tăng thêm 4 tỷ đồng). Tổng mức đầu tư theo nội dung trình là 17 tỷ đồng.

Tôi xin hỏi, trong trường hợp này có phải thực hiện điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư không, hay là vẫn phê duyệt báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình? Trình tự các bước thực hiện thế nào?

Trả lời:

Căn cứ quy định tại khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 “Trường hợp điều chỉnh làm tăng tổng mức đầu tư dự án lớn hơn tổng mức đầu tư đã được cấp có thẩm quyển quyết định chủ trương đầu tư, dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư trước khi cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh dự án”. Trong trường hợp này, Dự án phải thực hiện trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

Trình tự, thủ tục quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư được quy định tại khoản 2 Điều 34 Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14.

Nguồn Cục Quản lý hoạt động xây dựng

Mọi vướng mắc cần trao đổi hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Tham khảo nhiều hơn trẻn Youtube: Duy Dự Toán

Một số bài viết khác liên quan Điều chỉnh tổng mức đầu tư năm 2022

Cách tính hệ số nở rời của đất mới nhất mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY 

Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Hợp đồng đơn giá cố định phát sinh khối lượng XEM TẠI ĐÂY

CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Điều chỉnh tổng mức dự án vượt 15 tỷ XEM TẠI ĐÂY

Gọi điện thoại
0965.635.638