Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022

Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022

Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022 gồm có? Quy trình thẩm tra một bộ hồ sơ dự toán hoàn chỉnh sẽ như thế nào. Bài viết hôm nay Duy Dự Toán sẽ cùng chia sẻ quan điểm và cách làm để các bạn cùng tham khảo

Quy trình Các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022

Bước 1: Kiểm tra cơ sở pháp lý

Thuyết minh dự toán

Địa điểm thi công và Thời gian thi công

– Bảng tổng dự toán đang áp dụng theo Thông tư 11/2021/TT-BXD hay áp dụng theo Thông tư 09/2019/TT-BXD hoặc Thông tư 02/2020/TT-BXD của Bộ Xây dựng

– Đơn giá nhân công, Ca máy đang áp dụng theo Thông tư 13/2021/TT-BXD hay Thông tư 11/2019/TT-BXD và Thông tư 15/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng

– Giá vật liệu đang áp theo Thời điểm nào ? Đã mới nhất hay chưa

Giá vật liệu, nhân công, ca máy ảnh hưởng khi tại tại TỈNH, THÀNH PHỐ

Ví dụ: ở HÀ Nội hay BẮC GIANG

Thành phố BẮc Giang thuộc vùng 3

Huyện Lạng Giang, Sơn Động thuộc vùng 4

Thành phần một bộ dự toán gồm

File cứng + file mềm hồ sơ dự toán ( phần mềm hoặc excel)

File cứng + file mềm báo giá kèm theo ( pdf)

Các bảng bắt buộc file dự toán

+ Thuyết minh, Bìa dự toán

+ Tổng mức đầu tư nếu có

+ Tổng hợp dự toán

+ Tổng hợp thiết bị

+ Công trình ( Tiên lượng, Dự toán )

+ Dự Toán

+ Dự Thầu

+ Tổng hợp vật tư

+ Chiết tính

+ Giá vật liệu

+ Nhân công

+ Máy thi công

Lưu ý khi thẩm tra dự toán xây dựng công trình

Bước 2: Kiểm tra giá trị tổng mức

  • Kiểm tra giá trị tổng mức có vượt hay không
  • Kiểm tra theo suất vốn đầu tư 65/2021/QĐ-BXD có phù hợp

 Bước 3: Kiểm tra giá trị công việc DỰ THẦU

Xem giá trị công việc có thiếu, có giá trị đột biến hoặc giá trị sai

Xem có bị thiếu đơn giá của công việc

Bước 4: Kiểm tra giá vật liệu

Giá vật liệu kiểm tra theo công bố giá của Tỉnh, Thành phố tại thời điểm làm dự toán, địa điểm thi công ( Tp, các huyện, Đảo ,…)

Các vật tư không có trong công bố giá cần có báo giá kèm theo ( cả báo giá cạnh tranh

Bước 5: Kiểm tra giá nhân công

Theo Phụ lục IV Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Văn bản , Quyết định hướng dẫn xác định đơn giá nhân công của Tỉnh, thành phố

( Địa điểm thi công tương ứng. Vùng I, II, III, IV )

Bước 6: Kiểm tra bảng tính giá ca máy

Bảng giá ca máy tính theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng theo Phụ lục V

Quyết định ban hành bảng giá ca máy của Tỉnh, TP ( địa điểm thi công )

Đơn giá nhân công sửa chữa, vận hành máy và lái xe

Giá nhiên liệu : Xăng, Diesel, Điện tại thời điểm thi công

ÁC LOẠI HỢP ĐỒNG THI CÔNG xây dựng năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp Nghị định thông tư về xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Mẫu hồ sơ mời thầu Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 XEM TẠI ĐÂY 

Video hướng dẫn các bước thẩm tra dự toán mới nhất năm 2022

Hướng dẫn thẩm tra dự toán mới nhất 2022 xem chi tiết tại đây

 

 

Gọi điện thoại
0965.635.638