Công bố giá VLXD tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Vĩnh Long năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố, các quận và huyện trên địa bàn. Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá VLXD tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2023 mới nhất. Các bạn vui lòng tải file báo giá chi tiết TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2023 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện . Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Cập nhật trong công bố báo giá VLXD tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Vĩnh Long tháng 1 năm 2023 Tải Tại đây

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 2 năm 2023

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 3 năm 2023

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 4 năm 2023

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 5 năm 2023

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 6 năm 2023

Giá vlxd Vĩnh Long tháng 7 năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Vĩnh Long tháng 8 năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Vĩnh Long tháng 9 năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Vĩnh Long tháng 10 năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Vĩnh Long tháng 11 năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Vĩnh Long tháng 12 năm 2023

Chú ý trong thông báo giá vật liệu Vĩnh Long

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Vĩnh Long chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Long liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Vĩnh Long năm 2023

Đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long ban hành theo Quyết định 08/QĐ-SXD ngày 14/1/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Vĩnh Long năm 2022

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình.

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022 ban hành theo Quyết định 08/QĐ-SXD XEM TẠI ĐÂY

Quyết định 08/QĐ-UBND Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Tỉnh Vĩnh Long theo Quyết định 3611/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 2 vùng:

Khu vực III: Thành phố Vĩnh Long, Thị xã Bình Minh, Huyện Long Hồ

Khu vực IV: Các huyện Bình Tân, Mang Thít, Tam Bình, Trà Ôn, Vũng Liêm

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Vĩnh Long năm 2022 Quyết định 09/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Vĩnh Long năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh. Ban hành theo Quyết định 09/QĐ-SXd ngày 14/1/2022

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Vĩnh Long bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 08/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2021. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Nội dung Quyết định 08/QĐ-SXD ban hành đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022 xem tại đây

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Đơn giá nhân công tỉnh Vĩnh Long năm 2022

Mọi vướng mắc trong quá trình lập dự toán trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long . Vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ trực tuyến theo Hotline 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Long liên hệ Mr Duy 0965635638

Nghị định 15/2022/NĐ-CP Quy định giảm Thuế GTGT từ 10% xuống 8% | Áp dụng từ 1/2/2022

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638