Công bố giá VLXD tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Ninh Thuận năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố, các quận và huyện trên địa bàn. Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá VLXD tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 mới nhất. Các bạn vui lòng tải file báo giá chi tiết TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Ninh Thuận tháng 1 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuận tháng 2 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuận tháng 3 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuận tháng 4 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuậntháng 5 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuận tháng 6 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Ninh Thuận tháng 7 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Ninh Thuận tháng 8 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Ninh Thuận tháng 9 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Ninh Thuận tháng 10 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Ninh Thuận tháng 11 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Ninh Thuận tháng 12 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Chú ý trong thông báo giá vật liệu Ninh Thuận

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Ninh Thuận chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện.

Mua phần mềm dự toán Eta tại Ninh Thuận liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Ninh Thuận năm 2023 Quyết định 30/QĐ-UBND

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận gồm :

Ngày 9/6/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định 30/QĐ-UBND bộ đơn giá xây dựng công trình Ninh Thuận gồm:

1. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Ninh Thuận

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Ninh Thuận

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Điều 2. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Công thương, Giao thông vận tải, NN và PTNT, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan; Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành các Quyết định này

Quyết định 30/2022/QĐ-UBND tỉnh Ninh Thuận ban hành Bộ Đơn giá XDCT có hiệu lực từ 9/6/2022

Phần mềm dự toán Eta 2022  đã tiếp nhận thông tin và đang cập nhật dữ liệu vào phần mềm; Để các đơn vị áp dụng kịp thời bộ đơn giá trong việc lập, thẩm tra, phê duyệt dự toán công trình

Quyết định 30/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Quyết định 30/QĐ-UBND ngày 9/6/2020 ban hành Bộ đơn giá XDCT tỉnh Ninh Thuận năm 2022

Nội dung quyết định 30/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá xây dựng tỉnh Ninh Thuận xem chi tiết tại đây

Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022

Đơn giá Khảo sát Ninh Thuận năm 2022

Quyết định 3882/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Đơn giá nhân công Ninh Thuận được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý III năm 2021. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Vùng III gồm : Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, Huyện Ninh Hải, Thuận Bắc

Vùng IV: Các huyện Bác Ái, Ninh Phước, Ninh Sơn, Thuận Nam

Xem chi tiết tại đây

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Ninh Thuận năm 2023

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Ninh Thuận năm 2023 theo Quyết định 3882/QĐ-SXD ngày 13/10/2021. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Ninh Thuận

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Ninh Thuận bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 3882/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 11/TT-BXD Bộ xây dựng

Mua phần mềm dự toán Eta bản quyền tại Ninh Thuận liên hệ Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Cà Mau năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học dự toán cho người mới bắt đầu tham khảo tại đây

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Xem buổi học dự toán cho người mới bắt đầu tham khảo tại đây

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638