Công bố giá VLXD tỉnh Long An năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Long An năm 2023

Công bố giá VLXD tỉnh Long An năm 2023 áp dụng từ ngày 01/01/2023. Là thông báo giá liên Sở Xây dựng & Tài chính ban hành giá của những loại vật tư phổ biến trên địa bàn thành phố, các quận và huyện trên địa bàn. Làm cơ sở để xác định giá trị dự toán công trình xây dựng tại thời điểm thi công

Công bố Giá VLXD tỉnh Long An năm 2023

Để tải giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An năm 2023 mới nhất. Các bạn vui lòng tải file báo giá chi tiết TẠI ĐÂY

Giá vật liệu xây dựng ban hành làm cơ sở xác định và lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn

Xác định giá vật liệu tại thời điểm lập dự toán . Giá tại điểm bán nơi cung cấp hoặc tại mỏ nơi sản xuất

Chưa bao gồm giá vận chuyển tới chân công trình thi công

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Long An năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tải công bố giá VLXD mới nhất tỉnh Long An năm 2023

Công bố Giá vật liệu xây dựng tỉnh Long An năm 2022 làm cơ sở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình :

1, Công bố giá vật tư của một số loại sản phẩm, vật liệu xây dựng phổ biến trên địa bàn các quận, huyện . Theo thông tin khảo sát từ trung tâm kiểm định chất lượng công trình và bảng giá tổng hợp vật liệu do các quận, huyện cung cấp gồm có:

2, Công bố giá một số vật liệu trên địa bàn tỉnh Long An . Giá vật tư được tổng hợp từ các đơn vị đăng ký sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

Cập nhật công bố báo giá VLXD tỉnh Long An năm 2023

Tải file Thông báo giá vlxd Long An tháng 1 năm 2023 Tải Tại đây

Giá vlxd Long An tháng 2 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Long An tháng 3 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Long An tháng 4 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Long An tháng 5 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Long An tháng 6 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Giá vlxd Long An tháng 7 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Long An tháng 8 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Long An tháng 9 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Long An tháng 10 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Long An tháng 11 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Tải file Thông báo giá vlxd tỉnh Long An tháng 12 năm 2023 TẢI TẠI ĐÂY

Chú ý trong thông báo giá vật liệu Long An

Mức giá vật tư trong thông báo giá vật liệu tỉnh Long An chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng ( thuế VAT). Là mức giá tại nơi sản xuất hoặc nơi cung cấp chưa gồm giá cước vận chuyển tới chân công trình

Giá vật liệu trong công bố là mức giá phổ biến tại trung tậm các quận, huyện. Để các đơn vị tham khảo trong quá trình lập dự toán trên địa bàn Bắc Giang

Mua phần mềm dự toán Eta tại Long An liên hệ Mr Duy 0965635638

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2022

Đơn giá nhân công xây dựng Long An ban hành theo Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công tạm thời trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng theo Quy định tại Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ

Căn cứ ban hành đơn giá nhân công xây dựng Long An năm 2022

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng trong quản lý đầu tư xây dựng

4. Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Hướng dẫn lập dự toán tỉnh Long An năm 2023 Quyết định 319/QĐ-SXD

Tỉnh Long An theo Quyết định 319/QĐ-SXD ngày 19/7/2022 áp dụng chung mức lương nhân công. Việc phân chia khu vực dựa trên phân chia vùng theo quy định của chính phủ về lương tối thiểu vùng

Đơn giá nhân công chia thành 3 vùng:

Vùng II: Thành phố Tân An, các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Thủ Thừa, Cần Đước, Cần Giuộc

Vùng III: Thị xã Kiến Tường và các huyện Đức Huệ, Châu Thành, Tân Trụ, Thạnh Hóa

Vùng IV:  Các huyện Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh, Tân Hưng

Nội dung Quyết định 170/QĐ-SXD ngày 22/4/2022 ban hành đơn giá nhân công Long An năm 2022 XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Long An năm 2022 Quyết định 319/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Long An năm 2022 . Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 15/10/2021 của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định 617/QĐ-SXD hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Đã cập nhật đầy đủ trên phần mềm dự toán Eta năm 2022. Hỗ trợ trực tuyến Hotline 0965635638

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Quyết định 319/QĐ-SXD Đơn giá nhân công tỉnh Long An năm 2022

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2020 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy của 63 Tỉnh thành phố Xem tại đây

Xem thêm

Đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Long An năm 2020 ban hành theo Quyết định 449/QĐ-SXD ngày 21/07/2020 Xem Tại đây

Đặt mua phần mềm dự toán Eta tại Vĩnh Long liên hệ Mr Duy 0965635638

Nghị định 15/2022/NĐ-CP Quy định giảm Thuế GTGT từ 10% xuống 8% | Áp dụng từ 1/2/2022

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Điểm mới của Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng ban hành ngày 09/02/2021 Xem tại đây

Xử lý chuyển tiếp Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng của Chính phủ XEm tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638