Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu

các bước lập dự toán năm 2023

Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023 từ cơ bản đến nâng cao. Những lưu ý khi bóc dự toán xây dựng công trình mà các bạn cần chú ý sẽ có trong bài viết hôm nay

Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu

Có 2 yếu tố quan trọng nhất đối với người mới lập dự toán là : Địa điểm và Thời gian

Chúng ta cùng lấy ví dụ:  Thi công tại Quận Cầu Giấy Hà Nội tháng 3 năm 2023

1, ĐỊA ĐIỂM 

Địa điểm thi công sẽ quyết định đến việc lựa chọn đơn giá vật liệu nhân công và máy thi công

a, Giá vật liệu lấy theo Công bố giá vật liệu tại Quận Cầu Giấy Hà Nội

b, Giá nhân công theo Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 lấy theo Vùng I khu vực I

c, Giá ca máy theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 lấy theo Vùng I khu vực I

2, THỜI GIAN

Thời gian thi công sẽ quyết định việc lựa chọn đơn giá vật liệu, nhân công, máy thi công

1, Giá vật liệu lấy tại thời điểm tháng 3 năm 2023 khu vực quận Cầu Giấy

2, Nhân công lấy theo Quyết định 934/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 thay thế Quyết định 1265/QĐ-SXD ngày 31/12/2021

3, Máy thi công lấy theo Quyết định 935/QĐ-SXD ngày 30/12/2022 thay thế Quyết định 1266/QĐ-SXD ngày 31/12/2021

Cơ sở lập dự toán xây dựng năm 2023

Nghị định 10/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 9/2/2021 quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 12/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021 ban hành Định mức xây dựng công trình

Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 31/8/2021; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công + bảng giá ca máy thiết bị

Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 31/8/2021; Về việc hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư 06/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng ngày 30/6/2021; Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 3/3/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Nghị định số 99/2021/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/11/2021; Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công

Lưu ý Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu

Để tránh tình trạng sai sót trong quá trình lập dự toán các bạn nên hệ thống thông tư nghị định văn bản trước khi tiến hành lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu
Các bước lập dự toán cho người mới bắt đầu

Chi tiết hướng dẫn đo bóc dự toán cho người mới bắt đầu năm 2023

XEM CHI TIẾT HỆ SỐ NỞ RỜI CỦA ĐẤT mới nhất TẠI ĐÂY

Đăng kí học dự toán Trực tuyến cùng Youtube Duy Dự Toán Mr Duy 0965635638

Tổng hợp đơn giá xây dựng 63 tỉnh thành năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 Xem Tại đây

Tổng hợp đơn giá nhân công ca máy năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học dự toán xây dựng năm 2023 tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638