Mức lương tối thiểu vùng năm 2023

Mức Lương tối thiểu vùng năm 2023 mới nhất sẽ tăng lên thành bao nhiêu. Có ảnh hưởng tói mức lương cơ sở áp dụng từ 1/7/2023 hay không? Bài viết này chúng tôi sẽ cùng bạn trao đổi chi tiết về mức lương cơ sở và lương tối thiểu vùng

Điều chỉnh Mức lương tối thiểu vùng năm 2023

Hiện nay mức lương cơ sở đang thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Áp dụng từ ngày 1/7/2020 là 1.490.000 đồng

Ngày 9/10/2022 vừa qua, tại hội nghị Trung Ương VI, Ban chấp hành Trung ương đảng giao Bộ chính trị chỉ đạo Ban cán sự Đảng chính phủ  Báo cáo về phương án điều chỉnh tiền lương để trình Quốc hội khóa XV xem xét quyết định

Theo đó, Thủ tướng Chính Phủ đã đề cập đến Những nội dung sau:

Chính phủ đã trình các cấp có thẩm quyền việc dự kiến sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức viên chức khu vực.

Mức tăng từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng/ tháng áp dụng từ 1/7/2023

Tăng mức lương cơ sở năm 2023

Đồng thời, Nếu như đề xuất trên được chấp thuận thì từ ngày 1/7/2023. Mức lương cơ sở sẽ tăng thêm 310.000 đồng / tháng

Căn cứ Nghị định 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Chúng ta có thể hiểu rằng tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức hiện nay được tính theo công thức sau:

Tiền lương = 1.490.000 đồng x hệ số lương

Nếu tiền lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng

Tiền lương = 1.800.000 đồng x hệ số lương

Tính mức lương tối thiểu vùng năm 2023

mức lương tối thiểu vùng năm 2023
mức lương tối thiểu vùng năm 2023

Ví dụ, với công chức loại A1 có hệ số lương khởi điểm là 2.34.

Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng.

Còn nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương có thể lên tới 4,212 triệu đồng/tháng.

Như vậy, nếu tính theo mức lương cơ sở mới thì dự kiến thu nhập với công chức trong trường hợp này tăng tới 725.400 đồng/tháng.

Xem thêm Tổng hợp các nghị định thông tư về xây dựng mới nhất năm 2023

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố XEM TẠI ĐÂY

Cơ sở lập dự toán mới nhất năm 2023 gồm những lưu ý gì

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638