Lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023

hướng dẫn lập dự toán trạm biến áp đường dây tải điện năm 2023

Hướng dẫn Lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 mới nhất. Cơ sở căn cứ lập dự toán theo Định mức 4970/QĐ-BCT Bộ Công Thương năm 2016; Tập định mức 203/QĐ-EVN của tập đoàn điện lực Việt Nam năm 2020

Cơ sở Lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023 mới nhất

Cơ sở định mức, thông tư, nghị định mới nhất lập dự toán chuyên ngành trạm biến áp và đường dây tải điện

Để lập dự toán công trình điện đường dây tải điện và trạm biến áp các bạn cần áp dụng cơ sở sau:

a, Quyết định số 4970/QĐ-BCT ngày 21/12/2016 định mức trạm biến áp và đường dây tải điện

b, Bộ Định mức dự toán sửa chữa công trình lưới điện 228/QĐ-EVN ngày 8/12/2015

c, Quyết định 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 công bố định mức dự toán công trình phần thí nghiệm điện

d, Định mức sửa chữa công trình lưới điện năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban hành kèm theo Quyết định số 203/QĐ-EVN có hiệu lực ngày 27/10/2020

Hướng dẫn lập dự toán công trình trạm biến áp và đường dây tải điện mới nhất

Các bước lập dự toán chuyên ngành điện trạm biến áp và đường dây tải điện

Bước 1: Xác định đầu mục công việc cần bóc trong dự toán

Bước 2: Bóc tách chi tiết công việc và bảng khối lượng

lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023
lập dự toán trạm biến áp và đường dây tải điện năm 2023

Bước 3: Điều chỉnh giá vật  liệu và tính cước vận chuyển tới chân công trình

Bước 4: Tính giá nhân công theo hướng dẫn thông tư 13/2021/tt-bxd và quyết định trên địa bàn tỉnh Thành phố

Bước 5: Tính giá ca máy và thiết bị thi công theo phụ lục V thông tư 13/2021/tt-bxd

( Xác định nhân công lái máy và nhiên liệu năng lượng tiêu hao : Xăng, Dầu Diesel, Điện,…)

Bước 6: Xác định hệ số chi phí xây lắp và quản lý chi phí cho công trình Trạm Biến Áp và Đường Dây tải điện

Hướng dẫn xác định lập dự toán chi phí sửa chữa công trình lưới điện

Dự toán chi phí sửa chữa được tổng hợp như sau:

Dsc = T + GT +TNcttt + Ctđ ( nếu có ) + VAT

1/ Chi phí trực tiếp ( T )

  • Mức hao phí vật liệu
  • Mức hao phí nhân công
  • Mức hao phí ca máy

2/ Chi phí gián tiếp ( GT )

Chi phí chung ( C )

3/ Thu nhập chịu thuế tính trước ( TNcttt )

4/ Chi phí sửa chữa theo tiến độ ( nếu có ) ( Ctđ )

5/ Chi phí thuế giá trị gia tăng ( VAT )

6/ Chi phí sửa chữa sau thuế ( Dsc )

Video hướng dẫn lập dự toán công trình điện – Trạm biến áp & đường dây tải điện xem tại đây

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638 / Zalo 0373 27 37 17
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638