Dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Các trường hợp dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023 mới nhất. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tại bài viết mới nhất dưới 500 triệu đồng có phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật không?

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

Theo quy định của Luật xây dựng 2014, Báo cáo kinh tế- kỹ thuật đầu tư xây dựng được định nghĩa là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ. Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng được sử dụng để làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

Trường hợp Công trình Dự án chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật năm 2023

Căn cứ Khoán 3 Điều 5 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ

3. Trừ trường hợp người quyết định đầu tư có yêu cầu lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, dự án đầu tư xây dựng công trình chỉ cần yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng gồm:

a) Dự án đầu tư xây dựng sử dụng cho mục đích tôn giáo;

b) Dự án đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng (không bao gồm tiền sử dụng đất);

c) Dự án đầu tư xây dựng có nội dung chủ yếu là mua sắm hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị công trình hoặc dự án sửa chữa, cải tạo kng ảnh hưởng đến an toàn chịu lực công trình có giá trị chi phí phần xây dựng dưới 10% tổng mức đầu tư và không quá 05 tỷ đồng (trừ dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư).

Nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật

Tại Điều 55 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi 2020) quy định nội dung Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng :

Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng phải bao gồm các nội dung sau đây:

– Thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ (nếu có) và dự toán xây dựng.

– Các nội dung khác như thuyết minh về sự cần thiết đầu tư, mục tiêu xây dựng, địa điểm xây dựng, giải pháp thi công xây dựng, an toàn xây dựng, phương án giải phóng mặt bằng xây dựng và bảo vệ môi trường, bố trí kinh phí thực hiện, thời gian xây dựng hiệu quả đầu tư xây dựng công trình.

Dự toán dưới 500 triệu có phải lập báo cáo kinh tế kỹ thuật

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khoản 15 Điều 3 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 thì các hạng mục, công trình sửa chữa nhỏ có giá trị dưới 500 triệu đồng trong câu hỏi thuộc đối tượng dự án đầu tư xây dựng chỉ yêu cầu lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 56 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; dự án đầu tư xây dựng (gồm báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng) phải được thẩm định trước khi quyết định đầu tư.

Một số bài viết khác liên quan các bạn có thể tham khảo

1, Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng mới nhất năm 2022 gồm những gì? Xem Tại đây

2, Dự án đầu tư công điều chỉnh tổng mức đầu tư như thế nào mới nhất năm 2022 XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm Hồ sơ quyết toán công trình xây dựng gồm những gì ?

Mọi vướng mắc cần tư vấn hỗ trợ vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán công trình giao thông năm 2023 Xem TẠI ĐÂY

 

Gọi điện thoại
0965.635.638