Xác định chi phí lán trại nhà tạm năm 2023

Hướng dẫn xác định chi phí lán trại nhà tạm năm 2023 mới nhất. Chi phí thuê nhà ở có được tính vào chi phí lán trại nhà tạm không? Chi phí lán trại nhà tạm có phải lập bản vẽ và dự toán chi tiết hay không. Bài viết ngày hôm nay Duy Dự Toán sẽ chia sẻ cùng các bạn

Xác định chi phí lán trại nhà tạm năm 2023

Chi phí xây dựng lán trại để ở và điều hành thi công  được xác định = Chi phí trực tiếp  x Tỷ lệ %

Trong đó: Chi phí trực tiếp = Chi phí Vật liệu + chi Phí nhân công + Chi phí máy thi công

Bảng tỷ lệ định mức % hệ số lán trại nhà tạm tại bảng 3.3

chi phí lán trại nhà tạm năm 2023
chi phí lán trại nhà tạm năm 2023

Đối với trường hợp đặc biệt như:

– Công trình có quy mô lớn, phức tạp

– Các công trình trên biển, ngoài hải đảo

– Các công trình sử dụng vốn ODA lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế

khoản mục chi phí lán trại nhà tạm không còn phù hợp nữa

Chủ đầu tư tổ chức xây dựng phương án thi công, lập và phê duyệt dự toán chi phí lán trại

Quy định về chi phí lán trại trong xây dựng Thông tư 11/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

Chi phí xây dựng lán trại nhà tạm được xác định theo tỷ lệ % các mốc 15 tỷ 100 tỷ 500 tỷ 1000 tỷ

Được chia thành tỷ lệ % theo 2 Loại công trình: Công trình xây dựng theo tuyến và công trình xây dựng còn lại

Công trình xây dựng theo tuyến là gì ?

Công trình xây dựng theo Tuyến được quy định chi tiết tại Điều 3 Khoản 3 Nghị định 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Công trình xây dựng theo tuyến là công trình được xây dựng theo hướng tuyến trong một hoặc nhiều khu vực địa giới hành chính, như: đường bộ; đường sắt; đường dây tải điện; đường cáp viễn thông; đường ống dẫn dầu, dẫn khí, cấp thoát nước; đập đầu mối công trình thủy lợi, thủy điện; kênh dẫn nước tưới, tiêu; đê, kè và các công trình tương tự khác.

Các bạn chú ý khi áp dụng những công trình giao thông + hạ tầng kỹ thuật + công trình trạm biến áp và đường dây tải điện thường là công trình theo tuyến

Còn nếu xây dựng công trình như Nhà ở chung cư văn phòng, trụ sở ubnd thường là công trình không theo tuyến

Ví dụ: Xây Km đường giao thông dài 10km thì chúng ta lấy theo loại công trình theo tuyến

Chi phí lán trại có phải lập dự toán không

Theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì chi phí nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công thuộc hạng mục chi phí chung nằm trong chi phí khác trong cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng.

Chi phí này được xác định bằng tỷ lệ phần trăm trên chi phí xây dựng và chi phí lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị trước thuế.

=> Do đó, việc xác định chi phí này không phải lập bản vẽ và dự toán.

Thuê chỗ ở có được thanh toán chi phí lán trại không? XEM TẠI ĐÂY

Xem thêm một số bài viết chi tiết tại đây

Học dự toán công trình dân dụng XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán xây dựng năm 2023 XEM TẠI ĐÂY

Hướng dẫn lập dự toán công trình viễn thông năm 2023 XEm Tại Đây

Hướng dẫn lập dự toán đường giao thông XEM TẠI ĐÂY

Học phí:
+ Người đi làm: 1.500.000 VNĐ
+ Sinh viên: 1.300.000 VNĐ (Đặc biệt còn 1000.000 VNĐ khi đăng khí nhóm 3 người)
Tham khảo thêm thông tin chi tiết khóa học tại: 
+ Tel: 0965 635 638
+ Email: duydangduc93@gmail.com
Gọi điện thoại
0965.635.638