Đơn giá khảo sát tỉnh Nam Định Quyết định 1232/QĐ-UBND

Quyết định 1232/QĐ-UBND đơn giá khảo sát tính nam định

Ban hành Bộ Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Nam Định năm 2022 ngày 11/7/2022 theo Quyết định 1232/QĐ-UBND . Kèm theo các bộ đơn giá phần xây dựng lắp đặt, khảo sát, sữa chữa, thí nghiệm vật liệu. Đơn giá nhân công theo Quyết định 65/QĐ-UBND và Máy thi công theo Quyết định 67/QĐ-UBND

Quyết định 1232/QĐ-UBND Đơn giá Khảo sát xây dựng tỉnh Nam Định

Cơ sở xây dựng Đơn giá xây dựng công trình Nam Định năm 2022 gồm có:

1. Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 15/10/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí xây dựng

2. Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 ban hành định mức xây dựng

3. Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng; Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công và bảng tính giá ca máy

4. Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 quản lý chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

Bộ đơn giá xây dựng tỉnh Nam Định Quyết định 1232/QĐ-UBND

Điều 1. Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định gồm :

Ngày 11/7/2022 UBND tỉnh Nam Định đã ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình Nam Định theo các Quyết định sau đây:

1.  Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Nam Định

2. Đơn giá lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình tỉnh Nam Định

3. Đơn giá khảo sát xây dựng công trình tỉnh Nam Định

4. Đơn giá Sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng tỉnh Nam Định

5. Đơn giá thí nghiệm chuyên ngành xây dựng tỉnh Nam Định

6. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Nam Định Quyết định 1244/QĐ-UBND ngày 12/7/2022

Tải file Quyết định 1232/QĐ-UBND Đơn giá khảo sát tỉnh Nam Định mới nhất năm 2022

Đơn giá khảo sát tỉnh Nam Định Quyết định 1232/QĐ-UBND
Đơn giá khảo sát tỉnh Nam Định Quyết định 1232/QĐ-UBND

 

Quyết định 65/QĐ-SXD đơn giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định

Đơn giá nhân công Nam Định được điều tra và khảo sát tại thời điểm Quý II năm 2022. Giá nhân công được tính trung bình theo nhóm và khu vực trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có biến động lớn về đơn giá nhân công thì xem xét điều chỉnh cho phù hợp

Khu vực I gồm : TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc

Khu vực II: gồm các huyện còn lại

Bảng giá ca máy thiết bị tỉnh Nam Định năm 2022 Quyết định 67/QĐ-SXD

Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 theo Quyết định số 67/QĐ-UBND ngày 28/04/2022. Làm cơ sở xác định giá ca máy thi công => xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tỉnh Nam Định

Căn cứ xác định giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Nam Định bao gồm

a, Định mức hao phí khấu hao bảng giá ca máy và thiết bị thi công theo Thông tư số 13/2021/TT-BXD của Bộ Xây dựng

b, Nhân công lái máy theo Quyết định số 65/QĐ-SXD ; Hướng dẫn theo Thông tư 13/2021/TT-BXD của Bộ xây dựng

c, Chi phí nhiên liệu, năng lượng: Xác định theo giá công bố của Tập đoàn xăng dầu việt nam Petrolimex và Tập đoàn điện lực Việt Nam

d, Nguyên giá ca máy được xác định theo quy định ban hành tại Thông tư 13/TT-BXD Bộ xây dựng

Nội dung Quyết định số 65/QĐ-SXD giá nhân công xây dựng tỉnh Nam Định năm 2022 xem tại đây

 

Mua phần mềm dự toán Eta tại Nam Định  liên hệ Mr Duy 0965.635.638

Phần mềm dự toán Eta đã cập nhật đầy đủ bộ đơn giá tỉnh NAm Định mới nhất năm 2022. Mọi vướng mắc trong quá trình cập nhật đơn giá Vui lòng liên hệ Mr Duy 0965635638 để được hỗ trợ trực tuyến

Xem thêm một số bài viết khác liên quan :

Tổng hợp thông tư nghị định xây dựng năm 2022 XEm Tại Đây

Tổng hợp đơn giá nhân công xây dựng năm 2021 của 63 Tỉnh/Tp Xem Tại đây

Tổng hợp bảng tính giá ca máy năm 2022 mới nhất của 63 tỉnh thành phố Xem Tại đây

Video hướng dẫn lập dự toán mới nhất theo Bộ đơn giá xdct tỉnh Nam Định

Gọi điện thoại
0965.635.638